Amsterdam uit bezwaren tegen voornemen avondklok

Een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad verzet zich tégen een avondklok zoals voorgesteld door het Kabinet. Een motie die door D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, JA21, FvD en Partij voor de Ouderen is ingediend roept het stadsbestuur op om dit onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen. ‘‘Deze avondklok is onuitvoerbaar voor de handhaving in Amsterdam. Daarnaast is het onduidelijk welk remmend effect hij heeft én brengt het kwetsbare groepen in kleine huizen in een nog meer precaire situatie,’’ aldus D66 fractievoorzitter Reinier van Dantzig.

A30159AD B267 AAE6 247B2F99C0073A9A

Bezwaren
Het mogelijk invoeren van de avondklok zoals vandaag voorgesteld door het Kabinet kent te veel nadelen. Het is allereerst niet praktisch uitvoerbaar. Amsterdam beschikt niet over de handhavingscapaciteit om een avondklok van 20:30 tot 4:00 te handhaven. Daarnaast is het een grote inperking van de bewegingsvrijheid van Amsterdammers. Deze avondklok betekent in de praktijk dat kwetsbare mensen extra hard geraakt worden: jongeren, alleenstaanden, eenzamen of mensen met een gespannen thuissituatie. Een avondwandeling is voor veel mensen de enige manier om op een verantwoorde en veilige wijze te ontsnappen aan soms hoogoplopende spanningen in kleinbehuisde huishoudens. ‘‘Het kan gevaarlijk zijn voor kwetsbare groepen om de spanningen in kleine huizen op te laten lopen door ze de vrijheid op een kleine avondwandeling te ontnemen. Daarnaast is er ’s avonds toch al bijna niemand op straat,’’ aldus D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig.

Meerderheid Amsterdamse gemeenteraad
Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad verzet zich met het indienen van deze motie tegen de avondklok. Hiermee krijgt het stadsbestuur de opdracht om de constateringen bij de Tweede Kamer onder de aandacht te brengen opdat deze bezwaren en de praktische uitwerking van een avondklok in de Amsterdamse context worden meegewogen bij de finale afweging voor een avondklok in de Tweede Kamer. ‘‘Het is belangrijk dat de Tweede Kamer in haar overweging op de hoogte is dat er in Amsterdam zeer zwaarwegende bezwaren zijn tegen deze avondklok,’’ aldus D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig.

507ADAEE F343 BEFD 4AC8452E33339DED

Amsterdam, zorg dat duurzaam bouwen de standaard wordt

In 2050 wil Amsterdam de economie kunnen ombuigen naar een duurzame, volledig circulaire-economie. Duurzame bouw vormt hier een belangrijk onderdeel in gezien de stad ook voor een enorme bouwopgave staat. Deze week kopte de NRC dat Amsterdamse projectontwikkelaars grote moeite hebben met het opleveren van duurzame bouwprojecten. Reinier van Dantzig: “Het...

Lees meer
0FA736B4 DADC 32B7 7AFB5E6A0F1F370C

D66 wil terrassen open na Vondelparkfeest: 'Beter dan met honderden op grasveld op elkaar liggen'

Burgemeester Halsema zei gisteren, voordat het misging in het Vondelpark, dat zij het kabinet wil vragen sneller te kijken of de terrassen open kunnen. D66-voorman Reinier van Dantzig steunt haar oproep: 'Ik weet als horeca-ondernemer dat we dat veilig kunnen.' Dat neemt niet weg dat de beelden van gisteren van de...

Lees meer
0F731DE1 F4EC 2E76 4E0FA49D7E361F43

D66: 'Zorgen over avondklok waren reƫel'

Wat moet er gebeuren om de rellen in de verschillende stadsdelen te stoppen? Als het aan D66 ligt, moet de politiek zich meer op de jongeren richten en moeten onder meer de scholen snel weer open. 'We hebben hier gewoon te maken met een sociaal fenomeen', vindt D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig....

Lees meer
A320FBF2 EFDB E47E 5516C2FD99B3C60B

Afvalbedrijf AEB kan verkocht worden

AEB financieel gezond Voordat er over gegaan kon worden op verkoop moest er voldaan worden aan een aantal vereisten die uiteindelijk samen zouden leiden tot een Go-besluit. Er is een herstructureringsplan van AEB waarmee de financiering van AEB weer verzekerd is voor de komende periode. Ook zal naar verwachting de Europese...

Lees meer
0662749F DB79 2699 7CA0FF82264BA76A

Reinier van Dantzig: "Horecaondernemers hebben eigenlijk een ongelofelijke maatschappelijke taak"

Amsterdam zou Amsterdam niet zijn zonder haar gepassioneerde ondernemers die onze stad kleur en smaak geven. Dit zijn onze ‘smaakmakers’. Omdat we het einde van het jaar naderen, vinden wij het tijd om samen met deze smaakmakers terug te kijken op 2020 en vooruit te blikken op volgend jaar. Het...

Lees meer
239BD16E 96E5 D274 8018FAAE3EA16AF8

Algemene beschouwingen Reinier van Dantzig

In tijden van crisis put ik graag hoop uit de geschiedenis van onze stad. Amsterdam kent een lange geschiedenis van voor- en ook tegenspoed. Hier horen onzekerheden en angsten bij. Angst om je vrijheid, je toekomst, je baan of zelfs je leven te verliezen. De onzekerheid die dit met zich meebrengt laat...

Lees meer
Meer nieuws