Amsterdamse coalitie sluit begrotingsakkoord ‘Samen Sterker uit de Crisis’

De coronacrisis is één van de zwaarste opgaves die Amsterdam ooit heeft gezien. De pandemie raakt iedereen in de stad maar treft vooral de meest kwetsbaren, de culturele sector, de horeca en het MKB ongeëvenaard. Daarnaast laat de crisis zien dat de stad te afhankelijk is geworden van het massatoerisme, met als beste voorbeeld een nagenoeg uitgestorven binnenstad tijdens de lockdown.

4A53F72B EBC5 3CD7 A65F582D8430DE57

De financiën van de stad worden hard getroffen door terugvallende dividenden, toeristenbelasting en parkeergelden. Dit komt nog bovenop de opgave die er al lag om de groeiende stad te blijven bekostigen en om de zorg voor Amsterdammers te waarborgen en tegelijkertijd betaalbaar te houden.

Ook vraagt de pandemie – vanwege haar unieke karakters – om verstandig economisch beleid, waarbij de gemeente alles op alles zet voor snel herstel naar een bruisende hoofdstad. Een stad vol cultuur en ondernemerschap met een sociaal vangnet voor de meest kwetsbaren.

Verstandig door de crisis
De lessen van de vorige crisis leren ons dat het niet verstandig is om aan de noodrem te hangen door direct fors te bezuinigen. Het is juist essentieel om door te gaan met investeren in de ontwikkeling en de verduurzaming van de stad. Daarnaast vragen de grote noden bij ondernemers en werknemers om een herstelprogramma om de Amsterdamse economie te stutten en te herstellen, met banen als hoogste prioriteit. We maken de Amsterdamse economie minder afhankelijk van bezoekers en dus minder kwetsbaar voor een volgende crisis.

D66 wil de zorg betaalbaar houden, maar tegelijkertijd op een niveau dat past bij een barmhartige stad als Amsterdam. We investeren in de gebieden waar de nood het hoogst is, zoals Zuidoost en de binnenstad. Ook in veiligheid, handhaving en jongerenwerk investeren we.

We houden een begroting waarbij er langjarig een overschot is, met solide afspraken om de benodigde spaarpotten van de stad weer te vullen om zo de onvermijdelijke volgende crisis het hoofd te bieden. Hierin zoeken we een evenwichtige verdeling van de opgave tussen het beleid van de gemeente, het ambtenarenapparaat en de lasten voor Amsterdammers.

Besparingen en lasten
Uiteraard kan een crisis niet zonder moeilijke besluiten, waarbij er stevig gesneden wordt in de taken van de gemeente en de prioriteiten van deze coalitie. Samen telt dit op tot €131 miljoen in 2024. Een enorme opgave waar het college morgen mee zal moeten beginnen.

Daarnaast komt er een totale besparing op de organisatie van €102 miljoen in 2024. Een bittere boodschap voor al die hardwerkende ambtenaren die het zo goed voor hebben met de stad. We zorgen dat thuiswerken ook na de crisis door kan gaan en de slagkracht van het ambtelijke apparaat wordt vergroot.

En we vragen een offer aan Amsterdammers door de OZB met €35 miljoen te verhogen – hetgeen neerkomt op €28,50 per jaar voor een huis van 4ton – en verhogen de parkeertarieven met €6,5 miljoen. We doen dit om te waarborgen dat Amsterdam kan investeren in zorg, veiligheid, werkgelegenheid, jongerenwerk en economie. En om de lasten van ondernemers te kunnen verlagen de komende 2 jaar.

Investeren in economie, werkgelegenheid en het middensegment
Tegelijkertijd heeft deze coalitie lang gesproken over wat er nu nodig is om Amsterdam op korte termijn door de crisis te loodsen en hebben elkaar gevonden op een fors investeringspakket.

We investeren de komende 4 jaar €100 miljoen in de zorg en ruim €224 miljoen in het herstellen van de economie en werkgelegenheid gericht op door onderhoud en investeringen naar voor te halen, het klimaatfonds in te zetten voor groene werkgelegenheid, te investeren in de economie om deze minder afhankelijk te maken van massatoerisme en het beroepsonderwijs om jongeren klaar te stomen voor deze nieuwe economie. We investeren in veiligheid, handhaving en in jongerenwerk om te voorkomen dat onze kinderen het verkeerde pad op gaan.

Bovenop de investeringen zullen we een fonds oprichten. Het Amsterdam Fonds waarin Amsterdammers via, van de belasting aftrekbare, giften of obligaties met een rendement meekunnen investeren in het herstel van de stad. Uit dit fonds kunnen investeringen gedaan worden in werkgelegenheid, de lokale economie, preventie en jongerenwerk. Ook willen we via dit fonds sparen voor de viering van Amsterdam 750 jaar.

Als klap op de vuurpijl gaan we het middensegment op de woningmarkt verder uitbreiden. Deze crisis heeft als geen ander laten zien dat cruciale beroepen als leraar, verpleger en agent onmisbaar zijn voor de stad en we de woningmarkt voor hen verder van het slot moeten halen. Op veel plekken in de stad wijken we af van de standaard verhouding en bouwen we alle woningen in het middensegment. We jagen de bouw aan door regels te versoepelen, er komen meer betaalbare koopwoningen en we gaan het Hamerkwartier in Noord ontwikkelen tot een wijk gericht op het middensegment.

507ADAEE F343 BEFD 4AC8452E33339DED

Amsterdam, zorg dat duurzaam bouwen de standaard wordt

In 2050 wil Amsterdam de economie kunnen ombuigen naar een duurzame, volledig circulaire-economie. Duurzame bouw vormt hier een belangrijk onderdeel in gezien de stad ook voor een enorme bouwopgave staat. Deze week kopte de NRC dat Amsterdamse projectontwikkelaars grote moeite hebben met het opleveren van duurzame bouwprojecten. Reinier van Dantzig: “Het...

Lees meer
0FA736B4 DADC 32B7 7AFB5E6A0F1F370C

D66 wil terrassen open na Vondelparkfeest: 'Beter dan met honderden op grasveld op elkaar liggen'

Burgemeester Halsema zei gisteren, voordat het misging in het Vondelpark, dat zij het kabinet wil vragen sneller te kijken of de terrassen open kunnen. D66-voorman Reinier van Dantzig steunt haar oproep: 'Ik weet als horeca-ondernemer dat we dat veilig kunnen.' Dat neemt niet weg dat de beelden van gisteren van de...

Lees meer
0F731DE1 F4EC 2E76 4E0FA49D7E361F43

D66: 'Zorgen over avondklok waren reëel'

Wat moet er gebeuren om de rellen in de verschillende stadsdelen te stoppen? Als het aan D66 ligt, moet de politiek zich meer op de jongeren richten en moeten onder meer de scholen snel weer open. 'We hebben hier gewoon te maken met een sociaal fenomeen', vindt D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig....

Lees meer
A30159AD B267 AAE6 247B2F99C0073A9A

Amsterdam uit bezwaren tegen voornemen avondklok

Bezwaren Het mogelijk invoeren van de avondklok zoals vandaag voorgesteld door het Kabinet kent te veel nadelen. Het is allereerst niet praktisch uitvoerbaar. Amsterdam beschikt niet over de handhavingscapaciteit om een avondklok van 20:30 tot 4:00 te handhaven. Daarnaast is het een grote inperking van de bewegingsvrijheid van Amsterdammers. Deze avondklok...

Lees meer
A320FBF2 EFDB E47E 5516C2FD99B3C60B

Afvalbedrijf AEB kan verkocht worden

AEB financieel gezond Voordat er over gegaan kon worden op verkoop moest er voldaan worden aan een aantal vereisten die uiteindelijk samen zouden leiden tot een Go-besluit. Er is een herstructureringsplan van AEB waarmee de financiering van AEB weer verzekerd is voor de komende periode. Ook zal naar verwachting de Europese...

Lees meer
0662749F DB79 2699 7CA0FF82264BA76A

Reinier van Dantzig: "Horecaondernemers hebben eigenlijk een ongelofelijke maatschappelijke taak"

Amsterdam zou Amsterdam niet zijn zonder haar gepassioneerde ondernemers die onze stad kleur en smaak geven. Dit zijn onze ‘smaakmakers’. Omdat we het einde van het jaar naderen, vinden wij het tijd om samen met deze smaakmakers terug te kijken op 2020 en vooruit te blikken op volgend jaar. Het...

Lees meer
Meer nieuws