Amsterdamse coalitie sluit begrotingsakkoord ‘Samen Sterker uit de Crisis’

De coronacrisis is één van de zwaarste opgaves die Amsterdam ooit heeft gezien. De pandemie raakt iedereen in de stad maar treft vooral de meest kwetsbaren, de culturele sector, de horeca en het MKB ongeëvenaard. Daarnaast laat de crisis zien dat de stad te afhankelijk is geworden van het massatoerisme, met als beste voorbeeld een nagenoeg uitgestorven binnenstad tijdens de lockdown.

4A53F72B EBC5 3CD7 A65F582D8430DE57

De financiën van de stad worden hard getroffen door terugvallende dividenden, toeristenbelasting en parkeergelden. Dit komt nog bovenop de opgave die er al lag om de groeiende stad te blijven bekostigen en om de zorg voor Amsterdammers te waarborgen en tegelijkertijd betaalbaar te houden.

Ook vraagt de pandemie – vanwege haar unieke karakters – om verstandig economisch beleid, waarbij de gemeente alles op alles zet voor snel herstel naar een bruisende hoofdstad. Een stad vol cultuur en ondernemerschap met een sociaal vangnet voor de meest kwetsbaren.

Verstandig door de crisis
De lessen van de vorige crisis leren ons dat het niet verstandig is om aan de noodrem te hangen door direct fors te bezuinigen. Het is juist essentieel om door te gaan met investeren in de ontwikkeling en de verduurzaming van de stad. Daarnaast vragen de grote noden bij ondernemers en werknemers om een herstelprogramma om de Amsterdamse economie te stutten en te herstellen, met banen als hoogste prioriteit. We maken de Amsterdamse economie minder afhankelijk van bezoekers en dus minder kwetsbaar voor een volgende crisis.

D66 wil de zorg betaalbaar houden, maar tegelijkertijd op een niveau dat past bij een barmhartige stad als Amsterdam. We investeren in de gebieden waar de nood het hoogst is, zoals Zuidoost en de binnenstad. Ook in veiligheid, handhaving en jongerenwerk investeren we.

We houden een begroting waarbij er langjarig een overschot is, met solide afspraken om de benodigde spaarpotten van de stad weer te vullen om zo de onvermijdelijke volgende crisis het hoofd te bieden. Hierin zoeken we een evenwichtige verdeling van de opgave tussen het beleid van de gemeente, het ambtenarenapparaat en de lasten voor Amsterdammers.

Besparingen en lasten
Uiteraard kan een crisis niet zonder moeilijke besluiten, waarbij er stevig gesneden wordt in de taken van de gemeente en de prioriteiten van deze coalitie. Samen telt dit op tot €131 miljoen in 2024. Een enorme opgave waar het college morgen mee zal moeten beginnen.

Daarnaast komt er een totale besparing op de organisatie van €102 miljoen in 2024. Een bittere boodschap voor al die hardwerkende ambtenaren die het zo goed voor hebben met de stad. We zorgen dat thuiswerken ook na de crisis door kan gaan en de slagkracht van het ambtelijke apparaat wordt vergroot.

En we vragen een offer aan Amsterdammers door de OZB met €35 miljoen te verhogen – hetgeen neerkomt op €28,50 per jaar voor een huis van 4ton – en verhogen de parkeertarieven met €6,5 miljoen. We doen dit om te waarborgen dat Amsterdam kan investeren in zorg, veiligheid, werkgelegenheid, jongerenwerk en economie. En om de lasten van ondernemers te kunnen verlagen de komende 2 jaar.

Investeren in economie, werkgelegenheid en het middensegment
Tegelijkertijd heeft deze coalitie lang gesproken over wat er nu nodig is om Amsterdam op korte termijn door de crisis te loodsen en hebben elkaar gevonden op een fors investeringspakket.

We investeren de komende 4 jaar €100 miljoen in de zorg en ruim €224 miljoen in het herstellen van de economie en werkgelegenheid gericht op door onderhoud en investeringen naar voor te halen, het klimaatfonds in te zetten voor groene werkgelegenheid, te investeren in de economie om deze minder afhankelijk te maken van massatoerisme en het beroepsonderwijs om jongeren klaar te stomen voor deze nieuwe economie. We investeren in veiligheid, handhaving en in jongerenwerk om te voorkomen dat onze kinderen het verkeerde pad op gaan.

Bovenop de investeringen zullen we een fonds oprichten. Het Amsterdam Fonds waarin Amsterdammers via, van de belasting aftrekbare, giften of obligaties met een rendement meekunnen investeren in het herstel van de stad. Uit dit fonds kunnen investeringen gedaan worden in werkgelegenheid, de lokale economie, preventie en jongerenwerk. Ook willen we via dit fonds sparen voor de viering van Amsterdam 750 jaar.

Als klap op de vuurpijl gaan we het middensegment op de woningmarkt verder uitbreiden. Deze crisis heeft als geen ander laten zien dat cruciale beroepen als leraar, verpleger en agent onmisbaar zijn voor de stad en we de woningmarkt voor hen verder van het slot moeten halen. Op veel plekken in de stad wijken we af van de standaard verhouding en bouwen we alle woningen in het middensegment. We jagen de bouw aan door regels te versoepelen, er komen meer betaalbare koopwoningen en we gaan het Hamerkwartier in Noord ontwikkelen tot een wijk gericht op het middensegment.

EE0E7274 9F1C FF41 437BC95F36D41F39

Mondkapjes dragen in de horeca?

Woensdag kwam er wetenschappelijk bewijs: mondkapjes op, ook in het café, is met handen wassen en anderhalve meter afstand de enige manier om het coronavirus buiten de deur te houden. Ab Osterhaus praat erover bij Op1. Mondkapjes in de horeca: gaat horecaondernemer Renier van Dantzig dit ook invoeren in zijn...

Lees meer
86514E1D BA40 A6B5 3EBF779BDEF1EC9A

Hoe komt Amsterdam uit de crisis? Reinier van Dantzig (D66) zoekt kwaliteitstoerist

Want met bezettingsgraden tussen de twintig en dertig procent is het armoe troef bij de Amsterdamse hotellerie. Zo kan het niet langer. Hoteliers schreeuwen om toeristen. “We zullen er nu als eerste voor moeten zorgen dat Amsterdam op internationaal niveau de stad is en blijft waar zowel de zakelijke bezoeker...

Lees meer
4A6F8411 ABD1 C9DF BC2F929221E20BC5

Vragen over voorbereiding verkiezingen 2021 in G4

Stemmen is feest De D66 fracties vinden democratie ook in tijden van corona te belangrijk om af te wachten. Fractievoorzitter Jony Ferket (Utrecht): “Veilige en soepele verkiezingen organiseren is van vitaal belang. Wij willen dat de verkiezingen vlekkeloos verlopen, daarom vragen we nu om duidelijkheid over de te nemen maatregelen.” De...

Lees meer
685EFC24 C282 42C0 7D4B3BB4810A6B53

Alle agenten moeten Handelingskader kennen

Onderzoek Het onderzoek van CAD is veelal door jongeren ingevuld en daarom niet representatief voor Amsterdam. Het onderzoek laat wel zien dat etnisch profileren binnen de politie nog steeds gangbaar is. Dat zou niet moeten. Niet voor niks is in 2017 het Handelingskader proactief controleren ingesteld. Als dat handelingskader wordt gevolgd...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Bijdrage debat antiracisme-demonstratie

Lees hier de bijdrage terug van Reinier van Dantzig tijdens de interpellatie over de antiracisme-demonstratie in de gemeenteraadsvergadering van 10 juni. Ik sta hier vandaag als witte man, in een debat •    dat niet gaat over het gif dat racisme is, •    dat er niet om draait onze afschuw uit te spreken over...

Lees meer
8615A6C0 FBD6 BA1E 705230C2AC18A3C8

Bijdrage debat antiracisme-demonstratie

Ik sta hier vandaag als witte man, in een debat dat niet gaat over het gif dat racisme is, dat er niet om draait onze afschuw uit te spreken over discriminatie van iedereen die er niet uitziet zoals ik, dat niet inzoomt op wat wij kunnen en moeten doen tegen politiegeweld zoals het...

Lees meer
Meer nieuws