Amsterdamse coalitie sluit begrotingsakkoord ‘Samen Sterker uit de Crisis’

De coronacrisis is één van de zwaarste opgaves die Amsterdam ooit heeft gezien. De pandemie raakt iedereen in de stad maar treft vooral de meest kwetsbaren, de culturele sector, de horeca en het MKB ongeëvenaard. Daarnaast laat de crisis zien dat de stad te afhankelijk is geworden van het massatoerisme, met als beste voorbeeld een nagenoeg uitgestorven binnenstad tijdens de lockdown.

4A53F72B EBC5 3CD7 A65F582D8430DE57

De financiën van de stad worden hard getroffen door terugvallende dividenden, toeristenbelasting en parkeergelden. Dit komt nog bovenop de opgave die er al lag om de groeiende stad te blijven bekostigen en om de zorg voor Amsterdammers te waarborgen en tegelijkertijd betaalbaar te houden.

Ook vraagt de pandemie – vanwege haar unieke karakters – om verstandig economisch beleid, waarbij de gemeente alles op alles zet voor snel herstel naar een bruisende hoofdstad. Een stad vol cultuur en ondernemerschap met een sociaal vangnet voor de meest kwetsbaren.

Verstandig door de crisis

De lessen van de vorige crisis leren ons dat het niet verstandig is om aan de noodrem te hangen door direct fors te bezuinigen. Het is juist essentieel om door te gaan met investeren in de ontwikkeling en de verduurzaming van de stad. Daarnaast vragen de grote noden bij ondernemers en werknemers om een herstelprogramma om de Amsterdamse economie te stutten en te herstellen, met banen als hoogste prioriteit. We maken de Amsterdamse economie minder afhankelijk van bezoekers en dus minder kwetsbaar voor een volgende crisis.

D66 wil de zorg betaalbaar houden, maar tegelijkertijd op een niveau dat past bij een barmhartige stad als Amsterdam. We investeren in de gebieden waar de nood het hoogst is, zoals Zuidoost en de binnenstad. Ook in veiligheid, handhaving en jongerenwerk investeren we.

We houden een begroting waarbij er langjarig een overschot is, met solide afspraken om de benodigde spaarpotten van de stad weer te vullen om zo de onvermijdelijke volgende crisis het hoofd te bieden. Hierin zoeken we een evenwichtige verdeling van de opgave tussen het beleid van de gemeente, het ambtenarenapparaat en de lasten voor Amsterdammers.

Besparingen en lasten 

Uiteraard kan een crisis niet zonder moeilijke besluiten, waarbij er stevig gesneden wordt in de taken van de gemeente en de prioriteiten van deze coalitie. Samen telt dit op tot €131 miljoen in 2024. Een enorme opgave waar het college morgen mee zal moeten beginnen.

Daarnaast komt er een totale besparing op de organisatie van €102 miljoen in 2024. Een bittere boodschap voor al die hardwerkende ambtenaren die het zo goed voor hebben met de stad. We zorgen dat thuiswerken ook na de crisis door kan gaan en de slagkracht van het ambtelijke apparaat wordt vergroot.

En we vragen een offer aan Amsterdammers door de OZB met €35 miljoen te verhogen – hetgeen neerkomt op €28,50 per jaar voor een huis van 4ton – en verhogen de parkeertarieven met €6,5 miljoen. We doen dit om te waarborgen dat Amsterdam kan investeren in zorg, veiligheid, werkgelegenheid, jongerenwerk en economie. En om de lasten van ondernemers te kunnen verlagen de komende 2 jaar.

Investeren in economie, werkgelegenheid en het middensegment

Tegelijkertijd heeft deze coalitie lang gesproken over wat er nu nodig is om Amsterdam op korte termijn door de crisis te loodsen en hebben elkaar gevonden op een fors investeringspakket.

We investeren de komende 4 jaar €100 miljoen in de zorg en ruim €224 miljoen in het herstellen van de economie en werkgelegenheid gericht op door onderhoud en investeringen naar voor te halen, het klimaatfonds in te zetten voor groene werkgelegenheid, te investeren in de economie om deze minder afhankelijk te maken van massatoerisme en het beroepsonderwijs om jongeren klaar te stomen voor deze nieuwe economie. We investeren in veiligheid, handhaving en in jongerenwerk om te voorkomen dat onze kinderen het verkeerde pad op gaan.

Bovenop de investeringen zullen we een fonds oprichten. Het Amsterdam Fonds waarin Amsterdammers via, van de belasting aftrekbare, giften of obligaties met een rendement meekunnen investeren in het herstel van de stad. Uit dit fonds kunnen investeringen gedaan worden in werkgelegenheid, de lokale economie, preventie en jongerenwerk. Ook willen we via dit fonds sparen voor de viering van Amsterdam 750 jaar.

Als klap op de vuurpijl gaan we het middensegment op de woningmarkt verder uitbreiden. Deze crisis heeft als geen ander laten zien dat cruciale beroepen als leraar, verpleger en agent onmisbaar zijn voor de stad en we de woningmarkt voor hen verder van het slot moeten halen. Op veel plekken in de stad wijken we af van de standaard verhouding en bouwen we alle woningen in het middensegment. We jagen de bouw aan door regels te versoepelen, er komen meer betaalbare koopwoningen en we gaan het Hamerkwartier in Noord ontwikkelen tot een wijk gericht op het middensegment.

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Stemming Volgorde Kandidatenlijst Verkiezingen 2022

Volgens artikel 6.17 van het huishoudelijk reglement kunnen alleen die leden aan de stemming deelnemen die een maand voor de opening van de stemming (25 september 2021) stemgerechtigd waren. Over de kandidaten die zich hebben gemeld voor een niet verkiesbare plaats op een kandidatenlijst wordt apart gestemd. Dit betekent dat je,...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 presenteert concept verkiezingsprogramma

Wonen: ambitieus en daadkrachtig    Het recht op een huis, staat door de woningcrisis onder druk en dat is onacceptabel. D66 gelooft dat iedereen in Amsterdam dezelfde kans moet hebben op een huis. Niet alleen arm of rijk maar juist ook het middensegment, dat is absolute topprioriteit. We gaan bouwen als nooit...

Lees meer
8605BF6E 9F41 3E17 076BD82781098C3E

Is kleiner wonen de oplossing voor de woningcrisis? 'Meer ruimtes delen'

"Hoe dichter je bij het centrum wil wonen, hoe duurder het wordt", zegt D66-raadslid Reinier van Dantzig tegen EditieNL. Dat betekent volgens hem dat appartementen daar niet groter dan zestig of zeventig vierkante meter kunnen zijn, als de prijs rond de 350.000 euro moet liggen. Gemeenschappelijke ruimtes Het raadslid denkt dat je...

Lees meer
8B9BFB9D 9FE3 A35F 0A455A4F2FC5D448

Red de intocht van Sinterklaas

Onrust in de organisatie Afgelopen week bleek er onrust te zijn binnen Stichting Sint, de organisatie van de Sinterklaasintocht Amsterdam. De beslissing van het bestuur om de intocht niet op de traditionele wijze te organiseren maar een alternatieve wijze te hanteren ondanks het los laten van de 1,5 meter maatregel viel...

Lees meer
E2C14556 B5E6 1195 4DA0F7F5C803E263

D66: Onthulling van Mierlobrug Amsterdam

Politieke vernieuwer In de jaren zestig richtte Van Mierlo in Amsterdam samen met een aantal anderen een nieuwe partij op. Hij wilde het politieke stelsel opschudden en maakte zich ernstige zorgen over de staat van de democratie. Hij viel op met zijn vernieuwende ideeën en politieke stijl. Wandelend over de Amsterdamse...

Lees meer
E28A9E96 B941 E908 D123F255F84F48F9

D66: 750 jaar Amsterdam straal tolerantie uit!

Amsterdam is tolerant D66 wil expliciet Amsterdam als LHBTI-vriendelijke stad in het programma van 750 jaar Amsterdam verankeren. Amsterdam kent een lange geschiedenis als voorloper van tolerantie. Een vrijhaven waar iedereen zichzelf mag zijn. D66 vindt dat er bij de viering van 750 jaar Amsterdam uitgedragen moet worden dat we een...

Lees meer
Meer nieuws