Breng de economie op gang: maak leeftijd bespreekbaar in alternatieven voor 1,5m economie

De Amsterdamse economie moet zo snel mogelijk weer (deels) open. Leeftijdsgrenzen stellen, op basis van wetenschappelijke kennis, kan daarbij een belangrijke rol spelen.

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

De Amsterdamse economie moet zo snel mogelijk weer (deels) open. Leeftijdsgrenzen stellen, op basis van wetenschappelijke kennis, kan daarbij een belangrijke rol spelen. De huidige maatregelen tegen het coronavirus maken sectoren kapot, ook met riante overheidssteun. Reinier van Dantzig: “Op dit moment lijkt de anderhalvemetersamenleving al politiek geaccepteerd, terwijl de trieste conclusie na veel gesprekken met ondernemers is, dat veel sectoren in die anderhalvemetereconomie amper bestaansrecht hebben. We zullen daarom zonder taboes na moeten denken over alternatieven, om sectoren zoals contactberoepen, de culturele sector en horeca te redden van de ondergang.”

Perspectief

Het is daarom nodig om perspectief te bieden aan ondernemers, zonder enige taboes, waarbij ook aan leeftijdsgrenzen en meer beschermingsmiddelen moet worden gedacht. Reinier van Dantzig: “We moeten de pandemie bestrijden en de economie in leven houden. Het is dé uitdaging om daar een goede manier voor te vinden. Iedereen hoopt dat er snel een vaccin beschikbaar is, maar tot die tijd zullen we onze economie zo goed en zo kwaad als het gaat in leven moeten houden. Het stellen van leeftijdsgrenzen en het vaker gebruiken van beschermingsmiddelen voor toegang tot het openbare leven, kan daar een uitkomst voor bieden. Uiteraard tijdelijk en met de juiste wetenschappelijke onderbouwing.”

Leeftijdsgrenzen

Bij het openen van de economie blijft de gezondheid van Amsterdammers en Nederlanders voorop staan. De gegevens van het RIVM laten zien dat het virus zwaardere gevolgen heeft naarmate mensen ouder zijn. Reinier van Dantzig: “In het gesprek over het openen van de economie moeten we leeftijdsgrenzen niet schuwen. Dat kan betekenen dat mensen die niet in de kwetsbare groep vallen weer naar buiten kunnen voor een bezoekje aan een museum, café, kapper of theatervoorstelling. Amsterdam is een cultuurstad waar eten, drinken en uitgaan een centraal onder deel is van het leven. Deze crisis gaat nog zeker maanden duren. We zullen mensen waar het kan dat geluk terug moeten geven, en voor de economie is het bittere noodzaak.”

De fractie van D66 komt daarom met (onder andere) de volgende voorstellen:

Gemeentes mogen hun contactberoepen, musea en/of horeca weer toestaan open te gaan voor mensen die qua leeftijd niet in de kwetsbare groep vallen. Een exacte leeftijdsgrens moet op grond van wetenschappelijke inzichten bepaald worden en kan naar gelang de ontwikkeling van het virus naar boven of beneden worden bijgesteld.
Ondernemers kunnen op termijn zelf de keuze maken tussen een anderhalvemeteropstelling of een leeftijdsgrens, indien wetenschappelijk aantoonbaar is dat het verantwoord is.
In de horeca zijn geen staanplaatsen toegestaan. Indien deze regel eerder versoepeld kan worden, door een aparte leeftijdsgrens in te voeren voor cafés en discotheken, wordt die mogelijkheid geboden. Deze versoepeling kan een uitweg bieden voor horecazaken voor wie het evident financieel onhaalbaar is open te zijn met de anderhalvemeterregel. Voorwaarde is dat de leeftijdsgrens wordt onderbouwd aan de hand van wetenschappelijke gegevens over verspreiding van het virus.
In sectoren waar dit opportuun is, zoals musea, wordt gewerkt met een timeslot per toegangsbewijs om zo de bezoekersaantallen te reguleren.
Voor leeftijden in kwetsbare groepen worden aparte timeslots gereserveerd zodat zij zonder veel moeite, met voldoende ruimte op afstand van elkaar kunnen recreëren.
Amsterdamse economie

De groot-Amsterdamse economie wordt hard geraakt door de coronacrisis. Ongeveer 30% van de banen wordt direct of indirect geraakt. Het gaat hier om 376.000 banen, waarvan bijna 250.000 in Amsterdam en bijna 130.000 in de overige gemeenten uit de regio. De gemeente heeft nu al maatregelen getroffen om ondernemers deels in hun verlies te compenseren, maar het kwijtschelden van belastingen zal niet voldoende zijn om bedrijven te redden. Om een enorme kaalslag onder ondernemers te voorkomen, van theaters tot horeca en debathuizen tot kappers, moet de economie weer op gang worden gebracht. Van Dantzig: “Iedereen wil het liefst dat de situatie snel weer normaliseert. Maar het kan wel twee jaar duren tot er een vaccin is. We moeten daarom nu snel schakelen naar een nieuw economisch beleid. Dit plan is een eerste aanzet daartoe.”

Kickstart Economie

Sectoren die gedwongen stil hebben gelegen hebben een kickstart nodig om weer in bedrijf te komen. Snelle opening is niet alleen opportuun als bedrijven winst kunnen maken, maar ook als zij minder steun nodig hebben van de overheid. Het moet daarom mogelijk worden voor ondernemers om open te gaan terwijl steun nog (gedeeltelijk) door loopt. Omdat niet alle bedrijven in evenredige mate kunnen profiteren zal steun (deels) omzetafhankelijk moeten zijn. Daarbij is het wel van groot belang dat deze bedrijven op een duurzame manier open kunnen. Kort open en daarna weer dicht, zou de doodsteek betekenen voor veel bedrijven.

Om de economie weer op te starten komt de fractie van D66 met de volgende plannen:

Ondernemers mogen hun verlies aan ruimte vanwege de anderhalvemeter-verplichting opvangen door in de openbare ruimte de gelegenheid te bieden voor extra zitgelegenheid, benodigdheden voor uitserveren waren, extra toiletten, wachtrijen en om ruimte te bieden aan activiteiten die door beperkte ruimte binnen niet veilig kunnen plaatsvinden. Dit kan ten koste van de ruimte voor de auto.
De gemeente probeert in overleg met brancheverenigingen, banken en verhuurders per branche een convenant te sluiten om coulance t.a.v. van de huur te betrachten zodat bedrijven weer kans zien op te starten.
Ondanks de verruiming van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) door het Rijk, komen veel ondernemers er niet uit met de bank. In de kern gezonde bedrijven hebben financiering nodig om door deze crisis te komen. De gemeente gaat samen met het Amsterdamse bedrijfsleven en banken kijken welke rol de gemeente kan spelen bij het wegnemen van knelpunten in financiering.
Daar waar mogelijk en noodzakelijk om bedrijven te herstarten worden lasten vanuit de overheid geschrapt, uitgesteld of verlicht.
Venstertijden worden versoepeld zodat niet alle leveringen tegelijkertijd komen.
Openingstijden worden verruimd om zo bezoekers beter te spreiden.

99D9089D 9891 62ED 44082B1A77FCC899

D66 Amsterdam kiest lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het bestuur kijkt terug op een positieve lijsttrekkersverkiezing. Voorzitter D66 Amsterdam Attie Wang: “Na een mooie interne campagne van beide kandidaat-lijsttrekkers, hebben onze leden hun keuze gemaakt. De twee lijsttrekkers zullen D66 vol enthousiasme aanvoeren op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en een nieuwe bestuurscommissie in Weesp volgend jaar.” Op...

Lees meer
9A2E1B0B D29F 1026 0C7DE9C603BB335A

Versterk controlerende macht gemeenteraad

Hoge werkdruk en weinig ondersteuning       Amsterdam heeft een hoog inwoneraantal en een veelomvattende omvangrijke begroting die gecontroleerd wordt door de gemeenteraad. Raadsleden in de gemeente Amsterdam, en in alle andere gemeente, hebben doorgaans naast hun raadswerk een baan om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast hebben ze...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 26 MEI 2021 | Reinier van Dantzig

De gemeente heeft haar best gedaan met meer dan 100 miljoen steun aan ondernemers en culturele instellingen, we hebben 6500 laptops gegeven zodat kinderen mee kunnen doen op school, aan ruim 400 extra daklozen noodopvang geboden en met initiatieven als MidZomerMokum en jongerencoaches onze jongeren in de stad geholpen. Onze ambtenaren,...

Lees meer
9A9D0500 AA79 7D36 46B26C647F027114

Reinier van Dantzig: Kandidaat-lijsttrekker D66 Amsterdam

Amsterdam zal zich herstellen en snel doorgroeien naar meer dan een miljoen inwoners. Dat biedt grote kansen om de stad sterker te maken voor iedereen. Door nu te investeren in de stad en de groei te omarmen kunnen we onze economie verduurzamen, de stad mooier en groener maken, de kansen...

Lees meer
8D57C357 B2E2 DD23 0755790A14169F10

Halsema: 'Op excessen handhaven bij eventuele huldiging Ajax en Koningsdag'

Agenten en handhavers zullen op Koningsdag de "vaste handhavingslijn" volgen. Dat zei burgemeester Femke Halsema vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering.  D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig voorspelde een "serieuze problematische week", doordat Ajax mogelijk kampioen wordt en er aanstaande dinsdag Koningsdag gevierd gaat worden. "We konden gisteren in het Vondelpark al zien dat niet...

Lees meer
8CE90D39 FDFB 36E9 F09167C2FBCE0DE0

Driekwart Amsterdamse raadsleden bedreigd

Ruim driekwart van de gemeenteraadsleden in Amsterdam heeft regelmatig te maken met bedreigingen. Die variëren van de afbeelding van een afgehakt hoofd in een mailtje tot dreigberichten via Twitter en van stalkers op de telefoon tot een haatbrief op de deurmat. Een derde van de politici zegt zich vanwege het...

Lees meer
Meer nieuws