Breng de economie op gang: maak leeftijd bespreekbaar in alternatieven voor 1,5m economie

De Amsterdamse economie moet zo snel mogelijk weer (deels) open. Leeftijdsgrenzen stellen, op basis van wetenschappelijke kennis, kan daarbij een belangrijke rol spelen.

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

De Amsterdamse economie moet zo snel mogelijk weer (deels) open. Leeftijdsgrenzen stellen, op basis van wetenschappelijke kennis, kan daarbij een belangrijke rol spelen. De huidige maatregelen tegen het coronavirus maken sectoren kapot, ook met riante overheidssteun. Reinier van Dantzig: “Op dit moment lijkt de anderhalvemetersamenleving al politiek geaccepteerd, terwijl de trieste conclusie na veel gesprekken met ondernemers is, dat veel sectoren in die anderhalvemetereconomie amper bestaansrecht hebben. We zullen daarom zonder taboes na moeten denken over alternatieven, om sectoren zoals contactberoepen, de culturele sector en horeca te redden van de ondergang.”

Perspectief

Het is daarom nodig om perspectief te bieden aan ondernemers, zonder enige taboes, waarbij ook aan leeftijdsgrenzen en meer beschermingsmiddelen moet worden gedacht. Reinier van Dantzig: “We moeten de pandemie bestrijden en de economie in leven houden. Het is dé uitdaging om daar een goede manier voor te vinden. Iedereen hoopt dat er snel een vaccin beschikbaar is, maar tot die tijd zullen we onze economie zo goed en zo kwaad als het gaat in leven moeten houden. Het stellen van leeftijdsgrenzen en het vaker gebruiken van beschermingsmiddelen voor toegang tot het openbare leven, kan daar een uitkomst voor bieden. Uiteraard tijdelijk en met de juiste wetenschappelijke onderbouwing.”

Leeftijdsgrenzen

Bij het openen van de economie blijft de gezondheid van Amsterdammers en Nederlanders voorop staan. De gegevens van het RIVM laten zien dat het virus zwaardere gevolgen heeft naarmate mensen ouder zijn. Reinier van Dantzig: “In het gesprek over het openen van de economie moeten we leeftijdsgrenzen niet schuwen. Dat kan betekenen dat mensen die niet in de kwetsbare groep vallen weer naar buiten kunnen voor een bezoekje aan een museum, café, kapper of theatervoorstelling. Amsterdam is een cultuurstad waar eten, drinken en uitgaan een centraal onder deel is van het leven. Deze crisis gaat nog zeker maanden duren. We zullen mensen waar het kan dat geluk terug moeten geven, en voor de economie is het bittere noodzaak.”

De fractie van D66 komt daarom met (onder andere) de volgende voorstellen:

Gemeentes mogen hun contactberoepen, musea en/of horeca weer toestaan open te gaan voor mensen die qua leeftijd niet in de kwetsbare groep vallen. Een exacte leeftijdsgrens moet op grond van wetenschappelijke inzichten bepaald worden en kan naar gelang de ontwikkeling van het virus naar boven of beneden worden bijgesteld.
Ondernemers kunnen op termijn zelf de keuze maken tussen een anderhalvemeteropstelling of een leeftijdsgrens, indien wetenschappelijk aantoonbaar is dat het verantwoord is.
In de horeca zijn geen staanplaatsen toegestaan. Indien deze regel eerder versoepeld kan worden, door een aparte leeftijdsgrens in te voeren voor cafés en discotheken, wordt die mogelijkheid geboden. Deze versoepeling kan een uitweg bieden voor horecazaken voor wie het evident financieel onhaalbaar is open te zijn met de anderhalvemeterregel. Voorwaarde is dat de leeftijdsgrens wordt onderbouwd aan de hand van wetenschappelijke gegevens over verspreiding van het virus.
In sectoren waar dit opportuun is, zoals musea, wordt gewerkt met een timeslot per toegangsbewijs om zo de bezoekersaantallen te reguleren.
Voor leeftijden in kwetsbare groepen worden aparte timeslots gereserveerd zodat zij zonder veel moeite, met voldoende ruimte op afstand van elkaar kunnen recreëren.
Amsterdamse economie

De groot-Amsterdamse economie wordt hard geraakt door de coronacrisis. Ongeveer 30% van de banen wordt direct of indirect geraakt. Het gaat hier om 376.000 banen, waarvan bijna 250.000 in Amsterdam en bijna 130.000 in de overige gemeenten uit de regio. De gemeente heeft nu al maatregelen getroffen om ondernemers deels in hun verlies te compenseren, maar het kwijtschelden van belastingen zal niet voldoende zijn om bedrijven te redden. Om een enorme kaalslag onder ondernemers te voorkomen, van theaters tot horeca en debathuizen tot kappers, moet de economie weer op gang worden gebracht. Van Dantzig: “Iedereen wil het liefst dat de situatie snel weer normaliseert. Maar het kan wel twee jaar duren tot er een vaccin is. We moeten daarom nu snel schakelen naar een nieuw economisch beleid. Dit plan is een eerste aanzet daartoe.”

Kickstart Economie

Sectoren die gedwongen stil hebben gelegen hebben een kickstart nodig om weer in bedrijf te komen. Snelle opening is niet alleen opportuun als bedrijven winst kunnen maken, maar ook als zij minder steun nodig hebben van de overheid. Het moet daarom mogelijk worden voor ondernemers om open te gaan terwijl steun nog (gedeeltelijk) door loopt. Omdat niet alle bedrijven in evenredige mate kunnen profiteren zal steun (deels) omzetafhankelijk moeten zijn. Daarbij is het wel van groot belang dat deze bedrijven op een duurzame manier open kunnen. Kort open en daarna weer dicht, zou de doodsteek betekenen voor veel bedrijven.

Om de economie weer op te starten komt de fractie van D66 met de volgende plannen:

Ondernemers mogen hun verlies aan ruimte vanwege de anderhalvemeter-verplichting opvangen door in de openbare ruimte de gelegenheid te bieden voor extra zitgelegenheid, benodigdheden voor uitserveren waren, extra toiletten, wachtrijen en om ruimte te bieden aan activiteiten die door beperkte ruimte binnen niet veilig kunnen plaatsvinden. Dit kan ten koste van de ruimte voor de auto.
De gemeente probeert in overleg met brancheverenigingen, banken en verhuurders per branche een convenant te sluiten om coulance t.a.v. van de huur te betrachten zodat bedrijven weer kans zien op te starten.
Ondanks de verruiming van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) door het Rijk, komen veel ondernemers er niet uit met de bank. In de kern gezonde bedrijven hebben financiering nodig om door deze crisis te komen. De gemeente gaat samen met het Amsterdamse bedrijfsleven en banken kijken welke rol de gemeente kan spelen bij het wegnemen van knelpunten in financiering.
Daar waar mogelijk en noodzakelijk om bedrijven te herstarten worden lasten vanuit de overheid geschrapt, uitgesteld of verlicht.
Venstertijden worden versoepeld zodat niet alle leveringen tegelijkertijd komen.
Openingstijden worden verruimd om zo bezoekers beter te spreiden.

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 wil opheldering status huis Etty Hillesum

Uitkijkend op het Museumplein schreef Etty Hillesum over de verschrikkingen van de Holocaust in Amsterdam. Aan haar schrijftafel in een kamer van de Gabriël Metsustraat 6 schreef zij over haar leven ten tijde van de bezetting. Terwijl haar werk nog steeds aan (internationale) bekendheid wint, zijn er plannen om het...

Lees meer
12F423E6 C86E 1A40 58A1D8C0AD494FF7

D66: Samen doorstaan we de coronacrisis

’t Is stil in Amsterdam. Door de maatregelen van de overheid, in strijd tegen het coronavirus, blijven Amsterdammers thuis, zijn cafés en restaurants gesloten, net als musea, theaters en scholen. De pandemie van het coronavirus wordt met man en macht bestreden en de fractie van D66 steunt dan ook alle...

Lees meer
131860B8 D7CC B643 4F74A5CC7610F2C1

Vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op in Amsterdam

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1 willen dat Amsterdam meewerkt aan het opnemen van 500 kinderen uit vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Hiermee geven zij gehoor aan de noodkreet van Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland en een gevolg aan de toezegging van...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66: voorkom dat jongeren wapens bezitten en gebruiken

Op 10 september 2019 sloeg politiechef Paauw alarm over het wapenbezit onder jongeren. De politieorganisatie ziet dit wapenbezit toenemen en zelf gemeengoed worden. Er is reeds een 18-jarige jongen doodgestoken. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Er hebben al verschrikkelijke incidenten plaatsgevonden en als het zo door gaat vrees ik voor nieuwe...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 en PvdA: bied Amsterdamse jongeren perspectief op een tweede kans

De Amsterdamse fracties van D66 en PvdA willen dat Amsterdamse jongeren die in de fout zijn gegaan, meer kans krijgen op een tweede kans. Dit willen zij doen door het bezwaar maken tegen het niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) makkelijker te maken. Het voorstel van D66 en...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Maak van Amsterdam vuurwerkvrije stad

D66 stelt voor om Amsterdam vanaf de komende jaarwisseling een vuurwerkvrije stad te maken. Reinier van Dantzig wil dat wij het voorbeeld van andere steden in de wereld volgen, door vuurwerkshows op bijzondere plekken te organiseren. Daarnaast zullen er op een aantal plekken nog vuurwerkzones zijn. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig:...

Lees meer
Meer nieuws