D66: investeer miljarden in groeiend Amsterdam

D66: investeer miljarden in groeiend Amsterdam

Wat D66 betreft moeten er de komende jaren miljarden worden geïnvesteerd in de Amsterdamse woningmarkt, in openbare voorzieningen en in het bereikbaar houden van de stad. Daarnaast moeten er miljoenen extra naar onderwijs, kunst en cultuur en buurten. Dat staat in de financiële paragraaf van het verkiezingsprogramma van D66 in Amsterdam dat de partij vandaag presenteert. Ook moet er veel geïnvesteerd worden in het aardgasvrij maken van woningen. Bezoekers van de stad moeten een grotere bijdrage gaan betalen.  Lijsttrekker Reinier van Dantzig: “Voor de komende vier jaar hebben we grote plannen voor de stad. We investeren sterk in de woningmarkt, verduurzaming van de stad, infrastructuur, uitbreiding van metro- en tramlijnen en (snel)fietspaden. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden en D66 neemt daarin haar verantwoordelijkheid.”

€ 4.000.000.000 voor een groeiende stad
Een groeiend aantal Amsterdammers betekent dat een groter aantal voorzieningen zoals scholen, sportvelden en buurthuizen nodig is. Ook moet de infrastructuur hierop worden ingericht, zoals bruggen over het IJ, uitbreiding van metro- en tramlijnen en (snel)fietspaden. Voor het behoud van het groene en creatieve karakter van de stad zijn investeringen nodig in groen en cultuur.

€ 2.500.000.000 voor een duurzame stad
Wat D66 betreft zijn vanaf nu alle nieuwe investeringen zo duurzaam als mogelijk. Daarnaast zullen in de komende periode zo’n 80.000 tot 100.000 woningen van het aardgas moeten worden afgekoppeld om in 2030 grotendeels aardgasvrij te zijn.

Extra maatregelen voor Amsterdam

Onderwijs
Afgelopen collegeperiode is er fors geïnvesteerd in onderwijs en D66 trekt die lijn door. Een prioriteit is het tegengaan van de kansenongelijkheid. D66 wil daarom meer investeren in scholen met kinderen met een groot risico op achterstanden. D66 wil 80 miljoen euro investeren in het onderwijs in de komende periode. Reinier van Dantzig: “Gelijke kansen beginnen in het onderwijs en D66 kiest er daarom voor om nog meer in het Amsterdams onderwijs te investeren.”

Kunst en Cultuur
Het brede aanbod van kunst & cultuur en het nachtleven zijn belangrijke factoren voor de aantrekkelijke stad die Amsterdam is. D66 wil dat graag zo houden en daarvoor ook de nodige middelen vrijmaken. D66 heeft voor de komende periode daarom in totaal 69 miljoen euro opgenomen voor kunst, cultuur en broedplaatsen. Reinier van Dantzig: “De culturele sector en het uitgaansleven in Amsterdam zijn echt van wereldniveau in Amsterdam. Dat willen wij komende periode zo houden en nieuwe initiatieven culturele willen wij financieel kunnen ondersteunen.”

Buurtbudgetten
Stadsdelen vervullen een belangrijke rol in het besturen van Amsterdam. Zij zijn bij uitstek in staat om snel in te kunnen spelen op initiatieven van bewoners. D66 wil daarom voor alle 22 buurtgebieden een half miljoen beschikbaar stellen en stelt voor om de komende periode in totaal 44 miljoen euro extra uit te trekken voor de buurtbudgetten. Van Dantzig “Kleine lokale initiatieven die de stad barmhartiger maken, zoals de speelgoedbank in de Kolenkitbuurt of Stichting Vooruit Amsterdam, moeten vanuit de buurt ondersteuning kunnen krijgen.”

Dekking
Het grootste deel van de extra benodigde middelen haalt D66 op door bezoekers aan de stad een hogere bijdrage te vragen via de toeristenbelasting en de vermakelijkheidsretributie (VMR). Daarnaast vindt D66 het redelijk om ondernemers die profiteren van het succes van de stad, ook een hogere bijdrage te vragen via de precario voor terrassen en het herinvoeren van de reclamebelasting.

Daarnaast is D66 van mening dat het huidige systeem van erfpacht naast OZB een ongelijke belastingdruk geeft voor huizenbezitters. Erfpachters betalen veel en eigenaren van eigen grond relatief weinig. D66 wil de belastingdruk eerlijker verdelen door bij een indexering van de OZB een korting op de erfpachtcanon te geven. Deze korting wordt alleen gegeven aan eigenaars die de woningen daadwerkelijk bewonen om het zogenaamde ‘buy-to-let’ te ontmoedigen.

Voor een klein deel wil D66 ook aan de Amsterdammers zelf een bijdrage vragen, omdat het voorzieningenniveau omhoog gaat en de stad schoner moet worden. D66 vindt het daarom bijvoorbeeld redelijk om de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken en de OZB te gaan indexeren.

Stop etnisch profileren

De strijd tegen etnisch profileren duurt al lang zonder dat we vooruitgang boeken waar we tevreden over kunnen zijn. Morgen stelt D66 daarom voor om voorlopig te stoppen met proactieve controles. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Etnisch profileren is frustrerend. In de eerste plaats voor Amsterdammers die dit structureel overkomt. Hun...

Lees meer

Bijdrage Algemene Beschouwingen ’19

Voorzitter, Vandaag is een mooie dag vanwege alle wensen voor stad die ik van mijn collega-fractievoorzitters en hun partijen ga horen. Stuk voor stuk uit liefde voor de stad, al zal ik eerlijk zijn dat sommige volstrekt wonderlijk op D66 zullen overkomen. Dat we vandaag veel wensen voor de stad gaan horen...

Lees meer

Opinie | ‘Geen top-zoveel: aandacht voor de allerjongsten voorkomt zware misdaad’

De Top 600 is een beproefd middel voor de aanpak van draaideur­criminelen, maar voor echte criminaliteitspreventie voldoet het niet, betoogt de Amsterdamse fractievoorzitter van D66 Reinier van Dantzig in het Parool. Misdaad is zo oud als de weg naar Rome, en afrekeningen in het criminele circuit zijn dat ook. Toch konden de...

Lees meer

Opinie: De VVD glijdt weg op de geweldspiraal’

Het volgende opiniestuk van Reinier van Dantzig is verschenen in het Parool van 30 januari 2019. Amsterdamse handhavers (boa’s) uitrusten met een wapenstok en pepperspray. Dat zou volgens de VVD het antwoord moeten zijn op de toegenomen agressie waarmee ze maar al te vaak te maken krijgen. De politie vindt het geen goed idee,...

Lees meer

In Amsterdam blijft iedereen welkom

Amsterdam is een open en vrije stad. Een stad waar iedereen welkom is en een stad waar het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Onze open houding naar nieuwkomers kenmerkt de stad. Amsterdam is opgebouwd door migranten uit Antwerpen en Noord-Frankrijk, zijn grootste denker – Spinoza – had Portugese wortels,...

Lees meer

D66: Breng van den Heuvel snel en veilig terug bij RTL

Vrije journalistiek mag zicht nooit laten inperken door dreiging van geweld. De fractie van D66 is dan ook geschrokken van het nieuws dat journalist John van den Heuvel vanwege dreiging uit het criminele milieu niet meer aanwezig mag zijn bij opnames van RTL Boulevard. D66 fractievoorzitter Reinier van Dantzig stelt...

Lees meer
Meer nieuws