D66: investeer miljarden in groeiend Amsterdam

D66: investeer miljarden in groeiend Amsterdam

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Wat D66 betreft moeten er de komende jaren miljarden worden geïnvesteerd in de Amsterdamse woningmarkt, in openbare voorzieningen en in het bereikbaar houden van de stad. Daarnaast moeten er miljoenen extra naar onderwijs, kunst en cultuur en buurten. Dat staat in de financiële paragraaf van het verkiezingsprogramma van D66 in Amsterdam dat de partij vandaag presenteert. Ook moet er veel geïnvesteerd worden in het aardgasvrij maken van woningen. Bezoekers van de stad moeten een grotere bijdrage gaan betalen.  Lijsttrekker Reinier van Dantzig: “Voor de komende vier jaar hebben we grote plannen voor de stad. We investeren sterk in de woningmarkt, verduurzaming van de stad, infrastructuur, uitbreiding van metro- en tramlijnen en (snel)fietspaden. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden en D66 neemt daarin haar verantwoordelijkheid.”

€ 4.000.000.000 voor een groeiende stad
Een groeiend aantal Amsterdammers betekent dat een groter aantal voorzieningen zoals scholen, sportvelden en buurthuizen nodig is. Ook moet de infrastructuur hierop worden ingericht, zoals bruggen over het IJ, uitbreiding van metro- en tramlijnen en (snel)fietspaden. Voor het behoud van het groene en creatieve karakter van de stad zijn investeringen nodig in groen en cultuur.

€ 2.500.000.000 voor een duurzame stad
Wat D66 betreft zijn vanaf nu alle nieuwe investeringen zo duurzaam als mogelijk. Daarnaast zullen in de komende periode zo’n 80.000 tot 100.000 woningen van het aardgas moeten worden afgekoppeld om in 2030 grotendeels aardgasvrij te zijn.

Extra maatregelen voor Amsterdam

Onderwijs
Afgelopen collegeperiode is er fors geïnvesteerd in onderwijs en D66 trekt die lijn door. Een prioriteit is het tegengaan van de kansenongelijkheid. D66 wil daarom meer investeren in scholen met kinderen met een groot risico op achterstanden. D66 wil 80 miljoen euro investeren in het onderwijs in de komende periode. Reinier van Dantzig: “Gelijke kansen beginnen in het onderwijs en D66 kiest er daarom voor om nog meer in het Amsterdams onderwijs te investeren.”

Kunst en Cultuur
Het brede aanbod van kunst & cultuur en het nachtleven zijn belangrijke factoren voor de aantrekkelijke stad die Amsterdam is. D66 wil dat graag zo houden en daarvoor ook de nodige middelen vrijmaken. D66 heeft voor de komende periode daarom in totaal 69 miljoen euro opgenomen voor kunst, cultuur en broedplaatsen. Reinier van Dantzig: “De culturele sector en het uitgaansleven in Amsterdam zijn echt van wereldniveau in Amsterdam. Dat willen wij komende periode zo houden en nieuwe initiatieven culturele willen wij financieel kunnen ondersteunen.”

Buurtbudgetten
Stadsdelen vervullen een belangrijke rol in het besturen van Amsterdam. Zij zijn bij uitstek in staat om snel in te kunnen spelen op initiatieven van bewoners. D66 wil daarom voor alle 22 buurtgebieden een half miljoen beschikbaar stellen en stelt voor om de komende periode in totaal 44 miljoen euro extra uit te trekken voor de buurtbudgetten. Van Dantzig “Kleine lokale initiatieven die de stad barmhartiger maken, zoals de speelgoedbank in de Kolenkitbuurt of Stichting Vooruit Amsterdam, moeten vanuit de buurt ondersteuning kunnen krijgen.”

Dekking
Het grootste deel van de extra benodigde middelen haalt D66 op door bezoekers aan de stad een hogere bijdrage te vragen via de toeristenbelasting en de vermakelijkheidsretributie (VMR). Daarnaast vindt D66 het redelijk om ondernemers die profiteren van het succes van de stad, ook een hogere bijdrage te vragen via de precario voor terrassen en het herinvoeren van de reclamebelasting.

Daarnaast is D66 van mening dat het huidige systeem van erfpacht naast OZB een ongelijke belastingdruk geeft voor huizenbezitters. Erfpachters betalen veel en eigenaren van eigen grond relatief weinig. D66 wil de belastingdruk eerlijker verdelen door bij een indexering van de OZB een korting op de erfpachtcanon te geven. Deze korting wordt alleen gegeven aan eigenaars die de woningen daadwerkelijk bewonen om het zogenaamde ‘buy-to-let’ te ontmoedigen.

Voor een klein deel wil D66 ook aan de Amsterdammers zelf een bijdrage vragen, omdat het voorzieningenniveau omhoog gaat en de stad schoner moet worden. D66 vindt het daarom bijvoorbeeld redelijk om de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken en de OZB te gaan indexeren.

994CE4DF F505 BE8C 4550BCDAA67C1954

D66 en PvdA: ook kick- en thaiboksers verdienen de beste begeleiding vanuit de stad

“De faciliteiten en begeleiding voor topsporters in Amsterdam zijn van het allerhoogste niveau,” aldus Reinier van Dantzig. “Als je bedenkt dat dit mede komt door investeringen vanuit de stad, vind ik het niet meer dan logisch dat alle Amsterdamse topsporters daar gebruik van kunnen maken. Olympische zwemmers en roeiers die...

Lees meer
054FE462 FDFE 143F 8CBF1623DDB9C867

D66: 'Het moet geen verbod-op-leuke-dingen-college worden'

Ruim een jaar geleden presenteerden de partijen GroenLinks, D66, PvdA en SP hun plannen voor de stad. Van Dantzig is tevreden over de eerste resultaten en de koers van dit nieuwe stadsbestuur: 'We delen enorm veel progressieve waarden met elkaar.'  Eigen kracht van mensen Maar is D66 toch niet een beetje het...

Lees meer
98B9F974 040B 3C86 241AC53E26352D4B

Houd op met lukrake controle door politie’

De politie in Amsterdam moet wat de gemeenteraad betreft voorlopig afzien van proactieve controles, alcoholcontroles uitgezonderd. Dit zijn staandehoudingen die agenten op eigen initiatief doen, zonder concrete verdenking. Het opschorten van deze controles dient als drukmiddel tegen een hardnekkig fenomeen: etnisch profileren. Dit terugdringen gaat veel progressieve partijen in de raad...

Lees meer
0560AC5C E81C 715F 1C32BD6C1BEB9DC8

Stop etnisch profileren

De strijd tegen etnisch profileren duurt al lang zonder dat we vooruitgang boeken waar we tevreden over kunnen zijn. Morgen stelt D66 daarom voor om voorlopig te stoppen met proactieve controles. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Etnisch profileren is frustrerend. In de eerste plaats voor Amsterdammers die dit structureel overkomt. Hun...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Bijdrage Algemene Beschouwingen ’19

Voorzitter, Vandaag is een mooie dag vanwege alle wensen voor stad die ik van mijn collega-fractievoorzitters en hun partijen ga horen. Stuk voor stuk uit liefde voor de stad, al zal ik eerlijk zijn dat sommige volstrekt wonderlijk op D66 zullen overkomen. Dat we vandaag veel wensen voor de stad gaan horen...

Lees meer
0579E8DB F670 35CF 8EE72D81ECF10453

Opinie | ‘Geen top-zoveel: aandacht voor de allerjongsten voorkomt zware misdaad’

De Top 600 is een beproefd middel voor de aanpak van draaideur­criminelen, maar voor echte criminaliteitspreventie voldoet het niet, betoogt de Amsterdamse fractievoorzitter van D66 Reinier van Dantzig in het Parool. Misdaad is zo oud als de weg naar Rome, en afrekeningen in het criminele circuit zijn dat ook. Toch konden de...

Lees meer
Meer nieuws