Houd op met lukrake controle door politie’

Zolang etnisch profileren door de politie niet vermindert, moeten agenten in Amsterdam alle controles op straat zonder verdenking opschorten. Een meerderheid van de gemeenteraad verliest zijn geduld.

98B9F974 040B 3C86 241AC53E26352D4B

De politie in Amsterdam moet wat de gemeenteraad betreft voorlopig afzien van proactieve controles, alcoholcontroles uitgezonderd. Dit zijn staandehoudingen die agenten op eigen initiatief doen, zonder concrete verdenking. Het opschorten van deze controles dient als drukmiddel tegen een hardnekkig fenomeen: etnisch profileren.

Dit terugdringen gaat veel progressieve partijen in de raad te traag. “Het probleem van etnisch profileren is zo urgent en slecht voor het vertrouwen in de rechtsstaat dat er heldere maatregelen nodig zijn,” zegt raadslid Reinier van Dantzig van D66. “Het moet geen dag langer duren en daarom geven we nu een stevig signaal af. Ik ga ervan uit dat de politie dit heel serieus neemt,” zegt Femke Roosma van GroenLinks. Denk, Bij1 en de PvdD steunen de oproep.

Volgens burgemeester Femke Halsema en hoofdcommissaris Frank Paauw zijn de proactieve controles effectief en ‘een belangrijk instrument voor het verkrijgen van informatie’, aldus Paauw.

De gemeenteraad dwingt Halsema nu om het onderwerp te agenderen bij de hoofdofficier van justitie en de korpsleiding.

‘Professionele intuïtie’
De discussie over etnisch profileren draait vooral om de moeilijke vraag; wat is het motief voor een agent om iemand staande te houden, als er geen concrete verdenking is? Volgens de politie gaan de medewerkers op straat alleen over tot een proactieve controle op basis van ‘professionele intuïtie’ en ‘jarenlange ervaring’, onderbouwd door objectieve waarnemingen.

Uit onderzoek van organisaties als Amnesty International en Control Alt Delete blijkt dat achter proactieve controles vaak discriminatie schuilgaat. Zo worden Amsterdammers met een migratieachtergrond veel vaker staande gehouden dan witte stadgenoten. Vooral bij identiteitscontroles, verkeerscontroles en preventief fouilleren is er geregeld sprake van etnisch profileren.

De politietop erkent dat etnisch profileren voorkomt en heeft herhaaldelijk maatregelen aangekondigd. Zo moet er per 1 juli in elk team een ‘uitvoeringsplan professioneel handhaven’ liggen om de controles te verbeteren.

Maar het blijkt lastig om dit tussen de oren te krijgen van alle agenten. Van de politieagenten op straat zegt 86 procent niet te merken dat maatregelen tegen etnisch profielen iets aan hun werkwijze verandert, aldus Bureau Beke, dat het politiewerk onderzocht.

Belangrijker dan criminaliteit
De progressieve meerderheid in de raad zegt nu dat zij het tegengaan van etnisch profileren belangrijker vindt dan de criminaliteit die door de controles wordt bestreden. Want hoewel er veel discussie is over wat proactieve controles precies opleveren – sommige onderzoeken zeggen dat 67 procent van de staandehoudingen voor niets is – kan de politie met enige regelmaat melden dat door een ‘toevallige verkeerscontrole’ toch een hoeveelheid drugs, wapens of andere verdachte activiteiten is verstoord.

Pas als een pakket maatregelen dat etnisch profileren terugdringt bij elke agent bekend is, zouden de controles weer door mogen gaan.

De kwestie wordt donderdag besproken in de gemeenteraad.

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Breng de economie op gang: maak leeftijd bespreekbaar in alternatieven voor 1,5m economie

De Amsterdamse economie moet zo snel mogelijk weer (deels) open. Leeftijdsgrenzen stellen, op basis van wetenschappelijke kennis, kan daarbij een belangrijke rol spelen. De huidige maatregelen tegen het coronavirus maken sectoren kapot, ook met riante overheidssteun. Reinier van Dantzig: “Op dit moment lijkt de anderhalvemetersamenleving al politiek geaccepteerd, terwijl de...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 wil opheldering status huis Etty Hillesum

Uitkijkend op het Museumplein schreef Etty Hillesum over de verschrikkingen van de Holocaust in Amsterdam. Aan haar schrijftafel in een kamer van de Gabriël Metsustraat 6 schreef zij over haar leven ten tijde van de bezetting. Terwijl haar werk nog steeds aan (internationale) bekendheid wint, zijn er plannen om het...

Lees meer
12F423E6 C86E 1A40 58A1D8C0AD494FF7

D66: Samen doorstaan we de coronacrisis

’t Is stil in Amsterdam. Door de maatregelen van de overheid, in strijd tegen het coronavirus, blijven Amsterdammers thuis, zijn cafés en restaurants gesloten, net als musea, theaters en scholen. De pandemie van het coronavirus wordt met man en macht bestreden en de fractie van D66 steunt dan ook alle...

Lees meer
131860B8 D7CC B643 4F74A5CC7610F2C1

Vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op in Amsterdam

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1 willen dat Amsterdam meewerkt aan het opnemen van 500 kinderen uit vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Hiermee geven zij gehoor aan de noodkreet van Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland en een gevolg aan de toezegging van...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66: voorkom dat jongeren wapens bezitten en gebruiken

Op 10 september 2019 sloeg politiechef Paauw alarm over het wapenbezit onder jongeren. De politieorganisatie ziet dit wapenbezit toenemen en zelf gemeengoed worden. Er is reeds een 18-jarige jongen doodgestoken. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Er hebben al verschrikkelijke incidenten plaatsgevonden en als het zo door gaat vrees ik voor nieuwe...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 en PvdA: bied Amsterdamse jongeren perspectief op een tweede kans

De Amsterdamse fracties van D66 en PvdA willen dat Amsterdamse jongeren die in de fout zijn gegaan, meer kans krijgen op een tweede kans. Dit willen zij doen door het bezwaar maken tegen het niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) makkelijker te maken. Het voorstel van D66 en...

Lees meer
Meer nieuws