Houd op met lukrake controle door politie’

Zolang etnisch profileren door de politie niet vermindert, moeten agenten in Amsterdam alle controles op straat zonder verdenking opschorten. Een meerderheid van de gemeenteraad verliest zijn geduld.

98B9F974 040B 3C86 241AC53E26352D4B

De politie in Amsterdam moet wat de gemeenteraad betreft voorlopig afzien van proactieve controles, alcoholcontroles uitgezonderd. Dit zijn staandehoudingen die agenten op eigen initiatief doen, zonder concrete verdenking. Het opschorten van deze controles dient als drukmiddel tegen een hardnekkig fenomeen: etnisch profileren.

Dit terugdringen gaat veel progressieve partijen in de raad te traag. “Het probleem van etnisch profileren is zo urgent en slecht voor het vertrouwen in de rechtsstaat dat er heldere maatregelen nodig zijn,” zegt raadslid Reinier van Dantzig van D66. “Het moet geen dag langer duren en daarom geven we nu een stevig signaal af. Ik ga ervan uit dat de politie dit heel serieus neemt,” zegt Femke Roosma van GroenLinks. Denk, Bij1 en de PvdD steunen de oproep.

Volgens burgemeester Femke Halsema en hoofdcommissaris Frank Paauw zijn de proactieve controles effectief en ‘een belangrijk instrument voor het verkrijgen van informatie’, aldus Paauw.

De gemeenteraad dwingt Halsema nu om het onderwerp te agenderen bij de hoofdofficier van justitie en de korpsleiding.

‘Professionele intuïtie’
De discussie over etnisch profileren draait vooral om de moeilijke vraag; wat is het motief voor een agent om iemand staande te houden, als er geen concrete verdenking is? Volgens de politie gaan de medewerkers op straat alleen over tot een proactieve controle op basis van ‘professionele intuïtie’ en ‘jarenlange ervaring’, onderbouwd door objectieve waarnemingen.

Uit onderzoek van organisaties als Amnesty International en Control Alt Delete blijkt dat achter proactieve controles vaak discriminatie schuilgaat. Zo worden Amsterdammers met een migratieachtergrond veel vaker staande gehouden dan witte stadgenoten. Vooral bij identiteitscontroles, verkeerscontroles en preventief fouilleren is er geregeld sprake van etnisch profileren.

De politietop erkent dat etnisch profileren voorkomt en heeft herhaaldelijk maatregelen aangekondigd. Zo moet er per 1 juli in elk team een ‘uitvoeringsplan professioneel handhaven’ liggen om de controles te verbeteren.

Maar het blijkt lastig om dit tussen de oren te krijgen van alle agenten. Van de politieagenten op straat zegt 86 procent niet te merken dat maatregelen tegen etnisch profielen iets aan hun werkwijze verandert, aldus Bureau Beke, dat het politiewerk onderzocht.

Belangrijker dan criminaliteit
De progressieve meerderheid in de raad zegt nu dat zij het tegengaan van etnisch profileren belangrijker vindt dan de criminaliteit die door de controles wordt bestreden. Want hoewel er veel discussie is over wat proactieve controles precies opleveren – sommige onderzoeken zeggen dat 67 procent van de staandehoudingen voor niets is – kan de politie met enige regelmaat melden dat door een ‘toevallige verkeerscontrole’ toch een hoeveelheid drugs, wapens of andere verdachte activiteiten is verstoord.

Pas als een pakket maatregelen dat etnisch profileren terugdringt bij elke agent bekend is, zouden de controles weer door mogen gaan.

De kwestie wordt donderdag besproken in de gemeenteraad.

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 en PvdA: bied Amsterdamse jongeren perspectief op een tweede kans

De Amsterdamse fracties van D66 en PvdA willen dat Amsterdamse jongeren die in de fout zijn gegaan, meer kans krijgen op een tweede kans. Dit willen zij doen door het bezwaar maken tegen het niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) makkelijker te maken. Het voorstel van D66 en...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Maak van Amsterdam vuurwerkvrije stad

D66 stelt voor om Amsterdam vanaf de komende jaarwisseling een vuurwerkvrije stad te maken. Reinier van Dantzig wil dat wij het voorbeeld van andere steden in de wereld volgen, door vuurwerkshows op bijzondere plekken te organiseren. Daarnaast zullen er op een aantal plekken nog vuurwerkzones zijn. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig:...

Lees meer
FB48002A 0C47 8848 160C84BA06D6370B

GroenLinks en D66 willen studentenloket over woningdelen

GroenLinks en D66 willen dat er zo snel mogelijk een loket komt waar woningdelers en verhuurders terecht kunnen met hun vragen over de woningdeelvergunning. Veel studenten en starters die samen een woning delen, zitten in een huis zonder woningdeelvergunning. Vanaf 1 januari veranderen de eisen voor zo’n vergunning. Amsterdammers met...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66: werk aan de winkel voor middenhuurambitie

De komende jaren worden door corporaties 1.000 nieuwe middenhuurwoningen gebouwd en er zullen jaarlijks bijna 300 woningen verhuurd worden aan middeninkomens. Dat staat in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties die vandaag naar buiten zijn gekomen. Toch ziet D66-raadslid Alexander Hammelburg nog noodzaak voor extra inzet op middenhuur: “Corporaties zetten...

Lees meer
EF3125B2 F657 01CE 81E88F65336322D6

Opinie – ‘Kom in actie Den Haag, haal onze kinderen nú terug uit Syrië’

Het noorden van Syrië verkeert opnieuw in oorlog. Daarmee komt er naast de koude winter een extra vijand op de Nederlandse kinderen af die zich buiten hun eigen schuld in vluchtelingenkampen bevinden. En dat allemaal omdat de minister niet durfde te verkopen dat we Nederlanders terughalen. Dat is een grote frustratie....

Lees meer
992759B6 D6C5 BA5E 78CF61F9C88DF6CB

Ook praktijk aan huis kan overstappen op eeuwigdurende erfpacht

D66 is blij dat ook mensen die een praktijk, naaiatelier of nagelstudio aan huis hebben kunnen overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig: ‘’We hebben het erfpachtstelsel twee jaar geleden gewijzigd, omdat we Amsterdammers niet wilden opzadelen met enorme canonsprongen. Maar mensen die woonden in een zogenaamde gemengde bestemming...

Lees meer
Meer nieuws