Acteren op dreigende winkelleegstand

De coronacrisis raast door de straten van Amsterdam. Winkelleegstand was al een groeiend probleem maar is door de coronacrisis verergerd. D66 wil de winkelstraten voorbereiden op de toekomst. Reinier van Dantzig: ‘‘Zet in op het omzetten van leegstaande winkelpanden naar wonen. Geen uitgestorven winkelstraten met dichte rolluiken maar een gezonde mix van wonen en winkels. Daarom dient D66 een motie in!’’

24317CB7 FF01 F5B7 79141FFF7DB726CD

Hoe willen we uit de crisis komen? Het politiek debat over de toekomst van Amsterdam gaat wat D66 betreft niet over hoe we moeten herstellen naar het oude normaal, maar over het best denkbare normaal voor de toekomst.

Een toekomst waarin meer thuiswerken, een ander soort bezoekers en online shoppen het straatbeeld blijvend zullen hebben veranderd. Je kunt het politieke debat beperken tot het maakbare wensdenken dat alle winkels te redden zijn totdat het oude normaal is hersteld. Het oude normaal, waartoe overigens ook het decennialange tekort aan Amsterdamse woningen behoort.

Volgens D66 is dat kortzichtig: de retailmarkt heeft het al langere tijd moeilijk, in economisch topjaar 2019 sloten in Nederland ruim 2700 winkels hun deuren, het hoogste aantal sinds 2004. Met als gevolg dat nu al ruim 8 procent van alle potentiële winkelpanden leeg staan: 3 miljoen vierkante meter.

In Amsterdam deden we het nog veel beter maar we moeten reëel zijn: winkelstraten zullen veranderen. Een overgrote meerderheid van de consumenten denkt dat de veranderingen in winkelgedrag door de coronacrisis blijvend zullen zijn.1

Het toekomstige schrikbeeld is waartegen we ons verzetten: uitgestorven straten met dichte rolluiken en een sneeuwbaleffect voor overgebleven winkels. De winkels verdwenen, de woningnood gebleven.

Wil je dit voorkomen, dan moet je meer doen dan inzetten op herstel van het oude normaal. Grijp juist de kansen voor een beter normaal voor de toekomst. Het verdwijnen van winkels biedt namelijk ook kansen om de winkelstraten die overblijven te versterken. Voordat leegstand zich daadwerkelijk aandient, moet er al bedacht zijn hoe in lege panden de toekomst van de stad vorm krijgt.

Volgens D66 kan dat op een manier waar zowel woningzoekenden als winkels van profiteren: zet vol in op het omzetten van leegstaande winkels naar woningen. Doe het samen: gemeente, eigenaren, financiers en winkeliers. Neem samen de barrières weg die er zijn zodat leegstaande winkelpanden kunnen worden omgezet naar woningen. We zouden er goed aan doen als een winkel failliet gaat of verdwijnt, de eigenaar actief te wijzen op de mogelijkheid de winkel om te zetten naar een woning. In andere winkelgebieden moeten we ook inzetten op een nieuwe functie; zoals werkplaatsen voor ambachten, fysiopraktijken en sportscholen.

Amsterdam verandert, maar in plaats van bij de pakken neer te zitten moeten we de koe bij de horens vatten en Amsterdam voorbereiden op de tijden die gaan komen. De vorige crisis stond synoniem voor leegstand en woningnood. Laten we deze crisis gebruiken voor gezondere winkelstraten en meer woningen.

507ADAEE F343 BEFD 4AC8452E33339DED

Amsterdam, zorg dat duurzaam bouwen de standaard wordt

In 2050 wil Amsterdam de economie kunnen ombuigen naar een duurzame, volledig circulaire-economie. Duurzame bouw vormt hier een belangrijk onderdeel in gezien de stad ook voor een enorme bouwopgave staat. Deze week kopte de NRC dat Amsterdamse projectontwikkelaars grote moeite hebben met het opleveren van duurzame bouwprojecten. Reinier van Dantzig: “Het...

Lees meer
0FA736B4 DADC 32B7 7AFB5E6A0F1F370C

D66 wil terrassen open na Vondelparkfeest: 'Beter dan met honderden op grasveld op elkaar liggen'

Burgemeester Halsema zei gisteren, voordat het misging in het Vondelpark, dat zij het kabinet wil vragen sneller te kijken of de terrassen open kunnen. D66-voorman Reinier van Dantzig steunt haar oproep: 'Ik weet als horeca-ondernemer dat we dat veilig kunnen.' Dat neemt niet weg dat de beelden van gisteren van de...

Lees meer
0F731DE1 F4EC 2E76 4E0FA49D7E361F43

D66: 'Zorgen over avondklok waren reƫel'

Wat moet er gebeuren om de rellen in de verschillende stadsdelen te stoppen? Als het aan D66 ligt, moet de politiek zich meer op de jongeren richten en moeten onder meer de scholen snel weer open. 'We hebben hier gewoon te maken met een sociaal fenomeen', vindt D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig....

Lees meer
A30159AD B267 AAE6 247B2F99C0073A9A

Amsterdam uit bezwaren tegen voornemen avondklok

Bezwaren Het mogelijk invoeren van de avondklok zoals vandaag voorgesteld door het Kabinet kent te veel nadelen. Het is allereerst niet praktisch uitvoerbaar. Amsterdam beschikt niet over de handhavingscapaciteit om een avondklok van 20:30 tot 4:00 te handhaven. Daarnaast is het een grote inperking van de bewegingsvrijheid van Amsterdammers. Deze avondklok...

Lees meer
A320FBF2 EFDB E47E 5516C2FD99B3C60B

Afvalbedrijf AEB kan verkocht worden

AEB financieel gezond Voordat er over gegaan kon worden op verkoop moest er voldaan worden aan een aantal vereisten die uiteindelijk samen zouden leiden tot een Go-besluit. Er is een herstructureringsplan van AEB waarmee de financiering van AEB weer verzekerd is voor de komende periode. Ook zal naar verwachting de Europese...

Lees meer
0662749F DB79 2699 7CA0FF82264BA76A

Reinier van Dantzig: "Horecaondernemers hebben eigenlijk een ongelofelijke maatschappelijke taak"

Amsterdam zou Amsterdam niet zijn zonder haar gepassioneerde ondernemers die onze stad kleur en smaak geven. Dit zijn onze ‘smaakmakers’. Omdat we het einde van het jaar naderen, vinden wij het tijd om samen met deze smaakmakers terug te kijken op 2020 en vooruit te blikken op volgend jaar. Het...

Lees meer
Meer nieuws