Amsterdam, zorg dat duurzaam bouwen de standaard wordt

In 2050 wil Amsterdam de economie kunnen ombuigen naar een duurzame, volledig circulaire-economie. Duurzame bouw vormt hier een belangrijk onderdeel in gezien de stad ook voor een enorme bouwopgave staat. Deze week kopte de NRC dat Amsterdamse projectontwikkelaars grote moeite hebben met het opleveren van duurzame bouwprojecten.

507ADAEE F343 BEFD 4AC8452E33339DED

In 2050 wil Amsterdam de economie kunnen ombuigen naar een duurzame, volledig circulaire-economie. Duurzame bouw vormt hier een belangrijk onderdeel in gezien de stad ook voor een enorme bouwopgave staat. Deze week kopte de NRC dat Amsterdamse projectontwikkelaars grote moeite hebben met het opleveren van duurzame bouwprojecten. Reinier van Dantzig: “Het is jammer om te zien dat bouwers die graag het goede voorbeeld willen geven onder de huidige marktomstandigheden worden getroffen, Amsterdam moet er nu werk van maken om de duurzame bouw uit het slop te trekken.”

Noodzaak duurzaam bouwen

Het is absoluut noodzakelijk dat er in de toekomst op een andere manier gebouwd gaat worden. Bij de productie van de belangrijkste bouwgrondstof cement, komen enorme hoeveelheden CO2 vrij. De cementindustrie is daarmee verantwoordelijk voor zo’n 8% van de totale wereldwijde uitstoot. Wanneer de industrie wordt gezien als land zou het na China en de VS de derde grootste vervuiler ter wereld zijn. Architecten zien als antwoord hierop grote mogelijkheden in het gebruik van hout als alternatieve grondstof. Hout slaat namelijk CO2 op, is veel minder vervuilend om te produceren en is bij goed gebruik even sterk als beton. Reinier van Dantzig: “De technieken zijn er om versneld te kunnen verduurzamen, nu is Amsterdam aan zet om ervoor te zorgen dat deze technieken in de bouw straks standaard worden.”

Financiële prikkel

Duurzame bouwgrondstoffen als hout zijn helaas nog altijd duurder waardoor bouwers vaak meer moeite hebben met het vinden van financiering. Ook wordt er bij de berekening van de bouwkosten geen rekening gehouden met de hogere kosten die duurzame bouwers maken. De bouwkosten vormen een belangrijk onderdeel gezien deze kosten voor een groot deel de uiteindelijke grondprijs bepalen. Als gevolg hiervan worden veel bouwers gedwongen om bepaalde duurzame bouwtechnieken achterwege te laten. Reinier van Dantzig: “We zien nu dat veel bouwprojecten minder duurzaam worden opgeleverd omdat het voor bouwers nog altijd financieel niet loont om duurzame bouwtechnieken toe te passen.”

0FA736B4 DADC 32B7 7AFB5E6A0F1F370C

D66 wil terrassen open na Vondelparkfeest: 'Beter dan met honderden op grasveld op elkaar liggen'

Burgemeester Halsema zei gisteren, voordat het misging in het Vondelpark, dat zij het kabinet wil vragen sneller te kijken of de terrassen open kunnen. D66-voorman Reinier van Dantzig steunt haar oproep: 'Ik weet als horeca-ondernemer dat we dat veilig kunnen.' Dat neemt niet weg dat de beelden van gisteren van de...

Lees meer
0F731DE1 F4EC 2E76 4E0FA49D7E361F43

D66: 'Zorgen over avondklok waren reƫel'

Wat moet er gebeuren om de rellen in de verschillende stadsdelen te stoppen? Als het aan D66 ligt, moet de politiek zich meer op de jongeren richten en moeten onder meer de scholen snel weer open. 'We hebben hier gewoon te maken met een sociaal fenomeen', vindt D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig....

Lees meer
A30159AD B267 AAE6 247B2F99C0073A9A

Amsterdam uit bezwaren tegen voornemen avondklok

Bezwaren Het mogelijk invoeren van de avondklok zoals vandaag voorgesteld door het Kabinet kent te veel nadelen. Het is allereerst niet praktisch uitvoerbaar. Amsterdam beschikt niet over de handhavingscapaciteit om een avondklok van 20:30 tot 4:00 te handhaven. Daarnaast is het een grote inperking van de bewegingsvrijheid van Amsterdammers. Deze avondklok...

Lees meer
A320FBF2 EFDB E47E 5516C2FD99B3C60B

Afvalbedrijf AEB kan verkocht worden

AEB financieel gezond Voordat er over gegaan kon worden op verkoop moest er voldaan worden aan een aantal vereisten die uiteindelijk samen zouden leiden tot een Go-besluit. Er is een herstructureringsplan van AEB waarmee de financiering van AEB weer verzekerd is voor de komende periode. Ook zal naar verwachting de Europese...

Lees meer
0662749F DB79 2699 7CA0FF82264BA76A

Reinier van Dantzig: "Horecaondernemers hebben eigenlijk een ongelofelijke maatschappelijke taak"

Amsterdam zou Amsterdam niet zijn zonder haar gepassioneerde ondernemers die onze stad kleur en smaak geven. Dit zijn onze ‘smaakmakers’. Omdat we het einde van het jaar naderen, vinden wij het tijd om samen met deze smaakmakers terug te kijken op 2020 en vooruit te blikken op volgend jaar. Het...

Lees meer
239BD16E 96E5 D274 8018FAAE3EA16AF8

Algemene beschouwingen Reinier van Dantzig

In tijden van crisis put ik graag hoop uit de geschiedenis van onze stad. Amsterdam kent een lange geschiedenis van voor- en ook tegenspoed. Hier horen onzekerheden en angsten bij. Angst om je vrijheid, je toekomst, je baan of zelfs je leven te verliezen. De onzekerheid die dit met zich meebrengt laat...

Lees meer
Meer nieuws