D66: 'Waarom neemt VVD geen afstand van FvD?'

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

'Het lijkt wel alsof Amsterdamse politici alleen nog maar kunnen praten over wie racistisch is en wie ze willen uitsluiten,' stelt de VVD Amsterdam in een wijdverspreide advertentie.

Om te vervolgen met de schijnbaar retorische vraag: 'Heeft Amsterdam geen grotere uitdagingen?'

Het lijkt een aardige campagnevondst: doen alsof de VVD over de inhoud praat en andere partijen slechts 'schreeuwen'. Het is alleen wel onzin en het is een verontrustende boodschap afkomstig van een bestuurderspartij.

Het is onzin, omdat iedereen die een beetje het politieke debat volgt, ziet dat partijen als GroenLinks, D66 en PvdA een serieus debat voeren over bijvoorbeeld de woningmarkt, de drukte in de stad of kansen op werk. En het is verontrustend, omdat racisme voor de VVD Amsterdam kennelijk geen serieus onderwerp is.

Waar de VVD graag en veel spreekt over andere partijen, is de partij oorverdovend stil als het gaat om de rassenobsessie van prominente leden van Forum voor Democratie (FvD).

Stil over het feit dat die partij niets heeft gedaan om alle verdenkingen van een rassenobsessie van zich af te werpen. Want die afstand neemt FvD niet.

Sterker nog: nummer twee, Theo Hiddema, reageerde recent nog met 'Dat is allang bewezen. Dat is wetenschap', toen De Telegraaf hem vroeg naar uitspraken van kandidaat-raadslid Yernaz Ramautarsing over het verband tussen IQ en volkeren.

Eerder zei partijleider Thierry Baudet al dat hij wil dat Europa 'blank, dominant en cultureel blijft zoals het is'.

Vrijheid van meningsuiting
FvD is niet zomaar een clubje dat je kunt negeren. De partij maakt een goede kans om straks vertegenwoordigd te zijn in de Amsterdamse gemeenteraad. Wat dat betreft geldt: de kiezer heeft altijd gelijk, en de vrijheid van meningsuiting geldt net zo goed voor FvD als voor andere partijen.

Maar waarom maakt de VVD geen gebruik van zijn recht op de vrijheid van meningsuiting om afstand te nemen van hen die rassenonderscheid onderdeel maken van politiek debat?

Racisme is voor de VVD Amsterdam kennelijk geen serieus onderwerp

Als ik zoiets hoor, kan ik niet anders dan me ertegen verzetten. Dat heeft niks met 'schreeuwen' te maken, maar wel met helder maken waar je staat. Is dat niet juist een plicht voor een serieuze bestuurderspartij?

Ook richting al die Amsterdammers die zich persoonlijk geraakt voelen door racisme, ook al wonen ze misschien niet in de buurten waar de VVD traditioneel hoog scoort.

D66, Groenlinks, en de PvdA zijn helder: zij gaan niet samen met FvD in een stadsbestuur zitten. Als dat stemmen kost: het zij zo.

De VVD zwijgt over Forum voor Democratie, maar valt andere partijen aan op de keuze niet met FvD te gaan besturen.

Prangende vraag
Gaat u eens kijken naar de politieke debatten en naar wat de VVD op sociale media doet. U zult zien dat de VVD ervoor kiest bijna voortdurend middenpartijen aan te vallen, en nooit het debat met FvD aan te gaan.

Samenwerken met Thierry Baudet? Is dat wat de VVD bedoelt met 'Kies voor doen'?

De uitingen, maar vooral ook het zwijgen van de VVD leiden in elk geval tot een prangende vraag. Als het continu mengen van politiek met discussies over rassen geen reden is een partij uit te sluiten, waar ligt voor de VVD dan wél de grens?

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Breng de economie op gang: maak leeftijd bespreekbaar in alternatieven voor 1,5m economie

De Amsterdamse economie moet zo snel mogelijk weer (deels) open. Leeftijdsgrenzen stellen, op basis van wetenschappelijke kennis, kan daarbij een belangrijke rol spelen. De huidige maatregelen tegen het coronavirus maken sectoren kapot, ook met riante overheidssteun. Reinier van Dantzig: “Op dit moment lijkt de anderhalvemetersamenleving al politiek geaccepteerd, terwijl de...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 wil opheldering status huis Etty Hillesum

Uitkijkend op het Museumplein schreef Etty Hillesum over de verschrikkingen van de Holocaust in Amsterdam. Aan haar schrijftafel in een kamer van de Gabriël Metsustraat 6 schreef zij over haar leven ten tijde van de bezetting. Terwijl haar werk nog steeds aan (internationale) bekendheid wint, zijn er plannen om het...

Lees meer
12F423E6 C86E 1A40 58A1D8C0AD494FF7

D66: Samen doorstaan we de coronacrisis

’t Is stil in Amsterdam. Door de maatregelen van de overheid, in strijd tegen het coronavirus, blijven Amsterdammers thuis, zijn cafés en restaurants gesloten, net als musea, theaters en scholen. De pandemie van het coronavirus wordt met man en macht bestreden en de fractie van D66 steunt dan ook alle...

Lees meer
131860B8 D7CC B643 4F74A5CC7610F2C1

Vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op in Amsterdam

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1 willen dat Amsterdam meewerkt aan het opnemen van 500 kinderen uit vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Hiermee geven zij gehoor aan de noodkreet van Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland en een gevolg aan de toezegging van...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66: voorkom dat jongeren wapens bezitten en gebruiken

Op 10 september 2019 sloeg politiechef Paauw alarm over het wapenbezit onder jongeren. De politieorganisatie ziet dit wapenbezit toenemen en zelf gemeengoed worden. Er is reeds een 18-jarige jongen doodgestoken. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Er hebben al verschrikkelijke incidenten plaatsgevonden en als het zo door gaat vrees ik voor nieuwe...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 en PvdA: bied Amsterdamse jongeren perspectief op een tweede kans

De Amsterdamse fracties van D66 en PvdA willen dat Amsterdamse jongeren die in de fout zijn gegaan, meer kans krijgen op een tweede kans. Dit willen zij doen door het bezwaar maken tegen het niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) makkelijker te maken. Het voorstel van D66 en...

Lees meer
Meer nieuws