D66: voorkom dat jongeren wapens bezitten en gebruiken

Op 10 september 2019 sloeg politiechef Paauw alarm over het wapenbezit onder jongeren. De politieorganisatie ziet dit wapenbezit toenemen en zelf gemeengoed worden. 

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Op 10 september 2019 sloeg politiechef Paauw alarm over het wapenbezit onder jongeren. De politieorganisatie ziet dit wapenbezit toenemen en zelf gemeengoed worden. Er is reeds een 18-jarige jongen doodgestoken. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Er hebben al verschrikkelijke incidenten plaatsgevonden en als het zo door gaat vrees ik voor nieuwe drama’s. Het wapenbezit onder jongeren moet met spoed worden teruggedrongen. De beste manier om dat te doen is door te voorkomen dat jongeren überhaupt een wapen gaan dragen. Dat kan niet met één simpele oplossing, we moeten verschillende aanpakken starten en intensiveren om het wapenbezit onder jongeren te stoppen”.

Drill rap
De rond 2010 in Chicago ontstane drill rap vangt regelmatig de aandacht als het over wapenbezit en steekpartijen onder jongeren gaat. Niet in de laatste plaats omdat gewelddadigheden er letterlijk in worden aangekondigd. Reinier van Dantzig: “Drill rap doet wat rapmuziek vaak doet: het geeft inzicht in de straatcultuur in een bepaalde plaats en tijd. Iedereen kan thuis eenvoudig zien hoe jonge mensen elkaar bedreigen en we weten dat het niet blijft bij het bezit van een mes. Er wordt ook daadwerkelijk gestoken. Het probleem is niet dat jongeren muziek maken, integendeel, het probleem is dat jongeren wapens menen te moeten dragen én gebruiken”

10 maatregelen
D66 Amsterdam stelt 10 maatregelen voor. Van Dantzig: “Dit probleem kan niet door de politie alleen worden opgelost. Zij kunnen wapenbezit opsporen maar niet uitbannen. We moeten dit samen doen. Wij doen 10 voorstellen om wapenbezit onder jongeren uit Amsterdam te voorkomen.”

1) Open op korte termijn een wapeninzamelpunt.

2) Open een meldpunt “Veilig naar school” waar kinderen die zich op straat onveilig voelen, zich kunnen melden en begeleid deze kinderen zodat ze met een veilig gevoel naar school en ook weer terug kunnen.

3) Wijs rondom middelbare scholen extra gebieden aan waar een verbod geldt voor messen en steekwapens die niet onder de Wet wapens en munitie vallen.

4) Organiseer met ouders van jongeren bij wie wapens aangetroffen worden wekelijkse gesprekken (met én zonder hun kind) met een voor die casus meest geschikte hulpverlener.

5) Ga met rappers en invloedrijke personen uit de buurt in gesprek met jongeren die nu in drill raps bedreigingen uiten. Help de jongeren hun artistieke talenten te benutten zonder dat zij daarbij strafbare gedragingen plegen.

6) Hou scholen langer open en stel ze open voor jongerenwerkers: voor jongeren die zich onveilig voelen.

7) Nodig ouders van neergestoken kinderen uit om (op basis van vrijwilligheid) hun verhaal te doen voor de klas.

8) Voer gesprekken met ouders, leraren, jongeren zelf, en jongerenwerkers waarin zij hun oplossingen kunnen aandragen.

9) Ga bij scholen langs en maak duidelijk dat wapenbezit eerder veiligheidsrisico’s in het leven roept voor de wapenbezitter dan dat het die risico’s wegneemt.

10) Benut bestaande contacten met buurtbewoners om de informatiepositie over wapenbezit onder jongeren te verbeteren.

EE0E7274 9F1C FF41 437BC95F36D41F39

Mondkapjes dragen in de horeca?

Woensdag kwam er wetenschappelijk bewijs: mondkapjes op, ook in het café, is met handen wassen en anderhalve meter afstand de enige manier om het coronavirus buiten de deur te houden. Ab Osterhaus praat erover bij Op1. Mondkapjes in de horeca: gaat horecaondernemer Renier van Dantzig dit ook invoeren in zijn...

Lees meer
86514E1D BA40 A6B5 3EBF779BDEF1EC9A

Hoe komt Amsterdam uit de crisis? Reinier van Dantzig (D66) zoekt kwaliteitstoerist

Want met bezettingsgraden tussen de twintig en dertig procent is het armoe troef bij de Amsterdamse hotellerie. Zo kan het niet langer. Hoteliers schreeuwen om toeristen. “We zullen er nu als eerste voor moeten zorgen dat Amsterdam op internationaal niveau de stad is en blijft waar zowel de zakelijke bezoeker...

Lees meer
4A53F72B EBC5 3CD7 A65F582D8430DE57

Amsterdamse coalitie sluit begrotingsakkoord ‘Samen Sterker uit de Crisis’

De financiën van de stad worden hard getroffen door terugvallende dividenden, toeristenbelasting en parkeergelden. Dit komt nog bovenop de opgave die er al lag om de groeiende stad te blijven bekostigen en om de zorg voor Amsterdammers te waarborgen en tegelijkertijd betaalbaar te houden. Ook vraagt de pandemie – vanwege haar...

Lees meer
4A6F8411 ABD1 C9DF BC2F929221E20BC5

Vragen over voorbereiding verkiezingen 2021 in G4

Stemmen is feest De D66 fracties vinden democratie ook in tijden van corona te belangrijk om af te wachten. Fractievoorzitter Jony Ferket (Utrecht): “Veilige en soepele verkiezingen organiseren is van vitaal belang. Wij willen dat de verkiezingen vlekkeloos verlopen, daarom vragen we nu om duidelijkheid over de te nemen maatregelen.” De...

Lees meer
685EFC24 C282 42C0 7D4B3BB4810A6B53

Alle agenten moeten Handelingskader kennen

Onderzoek Het onderzoek van CAD is veelal door jongeren ingevuld en daarom niet representatief voor Amsterdam. Het onderzoek laat wel zien dat etnisch profileren binnen de politie nog steeds gangbaar is. Dat zou niet moeten. Niet voor niks is in 2017 het Handelingskader proactief controleren ingesteld. Als dat handelingskader wordt gevolgd...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Bijdrage debat antiracisme-demonstratie

Lees hier de bijdrage terug van Reinier van Dantzig tijdens de interpellatie over de antiracisme-demonstratie in de gemeenteraadsvergadering van 10 juni. Ik sta hier vandaag als witte man, in een debat •    dat niet gaat over het gif dat racisme is, •    dat er niet om draait onze afschuw uit te spreken over...

Lees meer
Meer nieuws