D66: voorkom dat jongeren wapens bezitten en gebruiken

Op 10 september 2019 sloeg politiechef Paauw alarm over het wapenbezit onder jongeren. De politieorganisatie ziet dit wapenbezit toenemen en zelf gemeengoed worden. 

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Op 10 september 2019 sloeg politiechef Paauw alarm over het wapenbezit onder jongeren. De politieorganisatie ziet dit wapenbezit toenemen en zelf gemeengoed worden. Er is reeds een 18-jarige jongen doodgestoken. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Er hebben al verschrikkelijke incidenten plaatsgevonden en als het zo door gaat vrees ik voor nieuwe drama’s. Het wapenbezit onder jongeren moet met spoed worden teruggedrongen. De beste manier om dat te doen is door te voorkomen dat jongeren überhaupt een wapen gaan dragen. Dat kan niet met één simpele oplossing, we moeten verschillende aanpakken starten en intensiveren om het wapenbezit onder jongeren te stoppen”.

Drill rap
De rond 2010 in Chicago ontstane drill rap vangt regelmatig de aandacht als het over wapenbezit en steekpartijen onder jongeren gaat. Niet in de laatste plaats omdat gewelddadigheden er letterlijk in worden aangekondigd. Reinier van Dantzig: “Drill rap doet wat rapmuziek vaak doet: het geeft inzicht in de straatcultuur in een bepaalde plaats en tijd. Iedereen kan thuis eenvoudig zien hoe jonge mensen elkaar bedreigen en we weten dat het niet blijft bij het bezit van een mes. Er wordt ook daadwerkelijk gestoken. Het probleem is niet dat jongeren muziek maken, integendeel, het probleem is dat jongeren wapens menen te moeten dragen én gebruiken”

10 maatregelen
D66 Amsterdam stelt 10 maatregelen voor. Van Dantzig: “Dit probleem kan niet door de politie alleen worden opgelost. Zij kunnen wapenbezit opsporen maar niet uitbannen. We moeten dit samen doen. Wij doen 10 voorstellen om wapenbezit onder jongeren uit Amsterdam te voorkomen.”

1) Open op korte termijn een wapeninzamelpunt.

2) Open een meldpunt “Veilig naar school” waar kinderen die zich op straat onveilig voelen, zich kunnen melden en begeleid deze kinderen zodat ze met een veilig gevoel naar school en ook weer terug kunnen.

3) Wijs rondom middelbare scholen extra gebieden aan waar een verbod geldt voor messen en steekwapens die niet onder de Wet wapens en munitie vallen.

4) Organiseer met ouders van jongeren bij wie wapens aangetroffen worden wekelijkse gesprekken (met én zonder hun kind) met een voor die casus meest geschikte hulpverlener.

5) Ga met rappers en invloedrijke personen uit de buurt in gesprek met jongeren die nu in drill raps bedreigingen uiten. Help de jongeren hun artistieke talenten te benutten zonder dat zij daarbij strafbare gedragingen plegen.

6) Hou scholen langer open en stel ze open voor jongerenwerkers: voor jongeren die zich onveilig voelen.

7) Nodig ouders van neergestoken kinderen uit om (op basis van vrijwilligheid) hun verhaal te doen voor de klas.

8) Voer gesprekken met ouders, leraren, jongeren zelf, en jongerenwerkers waarin zij hun oplossingen kunnen aandragen.

9) Ga bij scholen langs en maak duidelijk dat wapenbezit eerder veiligheidsrisico’s in het leven roept voor de wapenbezitter dan dat het die risico’s wegneemt.

10) Benut bestaande contacten met buurtbewoners om de informatiepositie over wapenbezit onder jongeren te verbeteren.

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Breng de economie op gang: maak leeftijd bespreekbaar in alternatieven voor 1,5m economie

De Amsterdamse economie moet zo snel mogelijk weer (deels) open. Leeftijdsgrenzen stellen, op basis van wetenschappelijke kennis, kan daarbij een belangrijke rol spelen. De huidige maatregelen tegen het coronavirus maken sectoren kapot, ook met riante overheidssteun. Reinier van Dantzig: “Op dit moment lijkt de anderhalvemetersamenleving al politiek geaccepteerd, terwijl de...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 wil opheldering status huis Etty Hillesum

Uitkijkend op het Museumplein schreef Etty Hillesum over de verschrikkingen van de Holocaust in Amsterdam. Aan haar schrijftafel in een kamer van de Gabriël Metsustraat 6 schreef zij over haar leven ten tijde van de bezetting. Terwijl haar werk nog steeds aan (internationale) bekendheid wint, zijn er plannen om het...

Lees meer
12F423E6 C86E 1A40 58A1D8C0AD494FF7

D66: Samen doorstaan we de coronacrisis

’t Is stil in Amsterdam. Door de maatregelen van de overheid, in strijd tegen het coronavirus, blijven Amsterdammers thuis, zijn cafés en restaurants gesloten, net als musea, theaters en scholen. De pandemie van het coronavirus wordt met man en macht bestreden en de fractie van D66 steunt dan ook alle...

Lees meer
131860B8 D7CC B643 4F74A5CC7610F2C1

Vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op in Amsterdam

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1 willen dat Amsterdam meewerkt aan het opnemen van 500 kinderen uit vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Hiermee geven zij gehoor aan de noodkreet van Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland en een gevolg aan de toezegging van...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 en PvdA: bied Amsterdamse jongeren perspectief op een tweede kans

De Amsterdamse fracties van D66 en PvdA willen dat Amsterdamse jongeren die in de fout zijn gegaan, meer kans krijgen op een tweede kans. Dit willen zij doen door het bezwaar maken tegen het niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) makkelijker te maken. Het voorstel van D66 en...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Maak van Amsterdam vuurwerkvrije stad

D66 stelt voor om Amsterdam vanaf de komende jaarwisseling een vuurwerkvrije stad te maken. Reinier van Dantzig wil dat wij het voorbeeld van andere steden in de wereld volgen, door vuurwerkshows op bijzondere plekken te organiseren. Daarnaast zullen er op een aantal plekken nog vuurwerkzones zijn. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig:...

Lees meer
Meer nieuws