D66: werk aan de winkel voor middenhuurambitie

De komende jaren worden door corporaties 1.000 nieuwe middenhuurwoningen gebouwd en er zullen jaarlijks bijna 300 woningen verhuurd worden aan middeninkomens. 

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

De komende jaren worden door corporaties 1.000 nieuwe middenhuurwoningen gebouwd en er zullen jaarlijks bijna 300 woningen verhuurd worden aan middeninkomens. Dat staat in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties die vandaag naar buiten zijn gekomen. Toch ziet D66-raadslid Alexander Hammelburg nog noodzaak voor extra inzet op middenhuur: “Corporaties zetten zich, naast hun kernactiviteiten voor de lagere-inkomensgroepen, ook in voor de middengroepen. Tegelijkertijd reikt de ambitie in ons coalitieakkoord verder dan wat nu in deze prestatieafspraken staat. Daarom zijn er wat ons betreft aanvullende afspraken nodig met institutionele partijen.’’

Prestatieafspraken
Elke vier jaar worden door de gemeente en de woningcorporaties de doelstellingen en ambities op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en aantallen woningen opnieuw vastgesteld. De zogenaamde prestatieafspraken. Hammelburg: “Ook het aantal woningen dat corporaties aan middeninkomens moet verhuren, is onderdeel van de prestatieafspraken. In de nieuwe afspraken is vastgelegd dat corporaties zo’n 1.000 woningen gaan verkopen en 300 woningen per jaar gaan liberaliseren én de komende vier jaar 1.000 nieuwe middenhuurwoningen gaan bouwen. Dat zijn allemaal woningen voor middeninkomens, bijvoorbeeld voor de leraar en de verpleger. “

Ambities middenhuur waarmaken
Toch is er wat D66 betreft werk aan de winkel om de ambities van dit stadsbestuur op middenhuur waar te maken. “En institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zijn daarbij nodig’’, aldus Hammelburg, “want die kunnen én willen bouwen in onze stad, maar dan hebben ze wel wat hulp nodig vanuit de gemeente.’’ D66 wil daarom dat een aantal voorwaarden die de gemeente stelt voor het bouwen van middenhuur onder de loep wordt genomen, onder andere het grondprijsbeleid en de voorwaarden die de gemeente stelt aan de huurstijging – die nu enkel inflatievolgend mag zijn. Ook het particuliere transformatiekader en de eisen uit het Actieplan Middeldure Huur dienen opnieuw tegen het licht gehouden te worden om de middenhuurimpuls aan te zwengelen. 

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Vragen over voorbereiding verkiezingen 2021 in G4

Stemmen is feest De D66 fracties vinden democratie ook in tijden van corona te belangrijk om af te wachten. Fractievoorzitter Jony Ferket (Utrecht): “Veilige en soepele verkiezingen organiseren is van vitaal belang. Wij willen dat de verkiezingen vlekkeloos verlopen, daarom vragen we nu om duidelijkheid over de te nemen maatregelen.” De...

Lees meer
685EFC24 C282 42C0 7D4B3BB4810A6B53

Alle agenten moeten Handelingskader kennen

Onderzoek Het onderzoek van CAD is veelal door jongeren ingevuld en daarom niet representatief voor Amsterdam. Het onderzoek laat wel zien dat etnisch profileren binnen de politie nog steeds gangbaar is. Dat zou niet moeten. Niet voor niks is in 2017 het Handelingskader proactief controleren ingesteld. Als dat handelingskader wordt gevolgd...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Bijdrage debat antiracisme-demonstratie

Lees hier de bijdrage terug van Reinier van Dantzig tijdens de interpellatie over de antiracisme-demonstratie in de gemeenteraadsvergadering van 10 juni. Ik sta hier vandaag als witte man, in een debat •    dat niet gaat over het gif dat racisme is, •    dat er niet om draait onze afschuw uit te spreken over...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Bijdrage debat antiracisme-demonstratie

Ik sta hier vandaag als witte man, in een debat dat niet gaat over het gif dat racisme is, dat er niet om draait onze afschuw uit te spreken over discriminatie van iedereen die er niet uitziet zoals ik, dat niet inzoomt op wat wij kunnen en moeten doen tegen politiegeweld zoals het...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Reactie demonstratie op de Dam

De demonstraties daarna waren vaak emotioneel, liepen soms uit de hand, maar toonden stuk voor stuk aan dat de wereld hier genoeg van heeft. En uitspreken is nodig zolang zwarte mannen zich niet veilig voelen vanwege politiegeweld. Zolang ook in Amsterdam je huidskleur invloed heeft op hoe vaak de politie...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Breng de economie op gang: maak leeftijd bespreekbaar in alternatieven voor 1,5m economie

De Amsterdamse economie moet zo snel mogelijk weer (deels) open. Leeftijdsgrenzen stellen, op basis van wetenschappelijke kennis, kan daarbij een belangrijke rol spelen. De huidige maatregelen tegen het coronavirus maken sectoren kapot, ook met riante overheidssteun. Reinier van Dantzig: “Op dit moment lijkt de anderhalvemetersamenleving al politiek geaccepteerd, terwijl de...

Lees meer
Meer nieuws