D66: werk aan de winkel voor middenhuurambitie

De komende jaren worden door corporaties 1.000 nieuwe middenhuurwoningen gebouwd en er zullen jaarlijks bijna 300 woningen verhuurd worden aan middeninkomens. 

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

De komende jaren worden door corporaties 1.000 nieuwe middenhuurwoningen gebouwd en er zullen jaarlijks bijna 300 woningen verhuurd worden aan middeninkomens. Dat staat in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties die vandaag naar buiten zijn gekomen. Toch ziet D66-raadslid Alexander Hammelburg nog noodzaak voor extra inzet op middenhuur: “Corporaties zetten zich, naast hun kernactiviteiten voor de lagere-inkomensgroepen, ook in voor de middengroepen. Tegelijkertijd reikt de ambitie in ons coalitieakkoord verder dan wat nu in deze prestatieafspraken staat. Daarom zijn er wat ons betreft aanvullende afspraken nodig met institutionele partijen.’’

Prestatieafspraken
Elke vier jaar worden door de gemeente en de woningcorporaties de doelstellingen en ambities op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en aantallen woningen opnieuw vastgesteld. De zogenaamde prestatieafspraken. Hammelburg: “Ook het aantal woningen dat corporaties aan middeninkomens moet verhuren, is onderdeel van de prestatieafspraken. In de nieuwe afspraken is vastgelegd dat corporaties zo’n 1.000 woningen gaan verkopen en 300 woningen per jaar gaan liberaliseren én de komende vier jaar 1.000 nieuwe middenhuurwoningen gaan bouwen. Dat zijn allemaal woningen voor middeninkomens, bijvoorbeeld voor de leraar en de verpleger. “

Ambities middenhuur waarmaken
Toch is er wat D66 betreft werk aan de winkel om de ambities van dit stadsbestuur op middenhuur waar te maken. “En institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zijn daarbij nodig’’, aldus Hammelburg, “want die kunnen én willen bouwen in onze stad, maar dan hebben ze wel wat hulp nodig vanuit de gemeente.’’ D66 wil daarom dat een aantal voorwaarden die de gemeente stelt voor het bouwen van middenhuur onder de loep wordt genomen, onder andere het grondprijsbeleid en de voorwaarden die de gemeente stelt aan de huurstijging – die nu enkel inflatievolgend mag zijn. Ook het particuliere transformatiekader en de eisen uit het Actieplan Middeldure Huur dienen opnieuw tegen het licht gehouden te worden om de middenhuurimpuls aan te zwengelen. 

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Breng de economie op gang: maak leeftijd bespreekbaar in alternatieven voor 1,5m economie

De Amsterdamse economie moet zo snel mogelijk weer (deels) open. Leeftijdsgrenzen stellen, op basis van wetenschappelijke kennis, kan daarbij een belangrijke rol spelen. De huidige maatregelen tegen het coronavirus maken sectoren kapot, ook met riante overheidssteun. Reinier van Dantzig: “Op dit moment lijkt de anderhalvemetersamenleving al politiek geaccepteerd, terwijl de...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 wil opheldering status huis Etty Hillesum

Uitkijkend op het Museumplein schreef Etty Hillesum over de verschrikkingen van de Holocaust in Amsterdam. Aan haar schrijftafel in een kamer van de Gabriël Metsustraat 6 schreef zij over haar leven ten tijde van de bezetting. Terwijl haar werk nog steeds aan (internationale) bekendheid wint, zijn er plannen om het...

Lees meer
12F423E6 C86E 1A40 58A1D8C0AD494FF7

D66: Samen doorstaan we de coronacrisis

’t Is stil in Amsterdam. Door de maatregelen van de overheid, in strijd tegen het coronavirus, blijven Amsterdammers thuis, zijn cafés en restaurants gesloten, net als musea, theaters en scholen. De pandemie van het coronavirus wordt met man en macht bestreden en de fractie van D66 steunt dan ook alle...

Lees meer
131860B8 D7CC B643 4F74A5CC7610F2C1

Vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op in Amsterdam

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1 willen dat Amsterdam meewerkt aan het opnemen van 500 kinderen uit vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Hiermee geven zij gehoor aan de noodkreet van Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland en een gevolg aan de toezegging van...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66: voorkom dat jongeren wapens bezitten en gebruiken

Op 10 september 2019 sloeg politiechef Paauw alarm over het wapenbezit onder jongeren. De politieorganisatie ziet dit wapenbezit toenemen en zelf gemeengoed worden. Er is reeds een 18-jarige jongen doodgestoken. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Er hebben al verschrikkelijke incidenten plaatsgevonden en als het zo door gaat vrees ik voor nieuwe...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 en PvdA: bied Amsterdamse jongeren perspectief op een tweede kans

De Amsterdamse fracties van D66 en PvdA willen dat Amsterdamse jongeren die in de fout zijn gegaan, meer kans krijgen op een tweede kans. Dit willen zij doen door het bezwaar maken tegen het niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) makkelijker te maken. Het voorstel van D66 en...

Lees meer
Meer nieuws