Doorbraak: meer middenhuurwoningen voor stadsgezinnen!

Het is voor het gemengde karakter van onze stad cruciaal dat gezinnen van onze agenten en leraren hier kunnen blijven wonen. Dankzij D66 zullen er voor hen meer betaalbare huurwoningen komen  

Wonen in amsterdam 1

Dit is een enorme overwinning voor al die stadsgezinnen met een middeninkomen! Het is voor het gemengde karakter van onze stad cruciaal dat gezinnen met middeninkomens, onze agenten, leraren en verplegers, hier kunnen blijven wonen. 

Het onderstaande artikel verscheen ook op de website van D66 Amsterdam

Dankzij D66 zullen meer betaalbare middenhuurwoningen voor stadsgezinnen gebouwd worden in Amsterdam. Een voorstel van D66-raadsleden Reinier van Dantzig en Joris van Osselaer om ontwikkelaars korting te geven op de grondprijs werd door de gemeenteraad omarmd. Van Dantzig: “Dit is echt een enorme doorbraak. Zo zorgen we echt voor meer middenhuur voor gezinnen in de stad. Deze maatregel is een enorme overwinning voor al die stadsgezinnen met een middeninkomen, die hier zo lastig een geschikte woning kunnen vinden.”

Afspraken over maximale huur, oppervlakte en huurstijging

De maatregel die door D66 is voorgesteld, houdt in dat ontwikkelaars die middenhuur voor stadsgezinnen willen bouwen, korting krijgen op de grondprijs. Zij betalen minder voor de grond waarop ze mogen bouwen, en in ruil daarvoor mogen wij als gemeente voorwaarden stellen. In die voorwaarden kunnen afspraken gemaakt worden over wat de maximale huur mag zijn, de maximale huurstijging, de minimale oppervlakte en eventuele inkomenseisen voor huurders. Van Osselaer: “Het is belangrijk om die voorwaarden te kunnen stellen, omdat Amsterdam er op die manier voor kan zorgen dat middenhuur ook echt middenhuur blijft.”

Ruimte voor stadsgezinnen

Vooral voor stadsgezinnen met een modaal inkomen komt het voorstel van D66 als geroepen. Van Dantzig: “Het is voor het gemengde karakter van onze stad cruciaal dat modale gezinnen hier kunnen blijven wonen. Die gezinswoningen worden nu op veel plekken echter niet gebouwd.’’ De reden is dat het college vasthoudt aan marktconform bouwen, wat in de praktijk betekent dat het voor beleggers veel meer oplevert kleine middenhuurwoningen te bouwen óf grote woningen met een huur die veel te hoog is voor een modaal gezin. Door als gemeente korting te geven op de grondprijs kunnen beleggers grotere gezinswoningen bouwen tegen betaalbare prijzen. 

2A828647 BE5B 030B 45E93E4BA29083F4

D66 in Nieuw-West: 'Nuance is geen elitair begrip'

Dat het gevoel bestaat dat je grachtengordel bent, terwijl je wel degelijk ook prima verkiezingsuitslagen scoort in, zeg, Nieuw-West. D66 is een partij waarbij je, ook als min of meer geïnteresseerde leek, namelijk niet een, twee, drie aan Nieuw-West denkt.

Lees meer
Alle corporatieve koop naar middensegment

Alle corporatieverkoop naar middensegment

Er kan een grote stap gezet worden richting een eerlijke Amsterdamse woningmarkt. D66 wil namelijk in de komende prestatieafspraken met de woningcorporaties afspreken dat alle woningen die de corporaties verkopen in het middensegment blijven. Dat kan door de huren laag te houden via kettingbeding. Of door de woning ter verkopen...

Lees meer

D66: 'Waarom neemt VVD geen afstand van FvD?'

'Het lijkt wel alsof Amsterdamse politici alleen nog maar kunnen praten over wie racistisch is en wie ze willen uitsluiten,' stelt de VVD Amsterdam in een wijdverspreide advertentie. Om te vervolgen met de schijnbaar retorische vraag: 'Heeft Amsterdam geen grotere uitdagingen?' Het lijkt een aardige campagnevondst: doen alsof de VVD over de...

Lees meer
Meer nieuws