GroenLinks en D66 willen studentenloket over woningdelen

GroenLinks en D66 willen dat er zo snel mogelijk een loket komt waar woningdelers en verhuurders terecht kunnen met hun vragen over de woningdeelvergunning. Veel studenten en starters die samen een woning delen, zitten in een huis zonder woningdeelvergunning. 

FB48002A 0C47 8848 160C84BA06D6370B

GroenLinks en D66 willen dat er zo snel mogelijk een loket komt waar woningdelers en verhuurders terecht kunnen met hun vragen over de woningdeelvergunning. Veel studenten en starters die samen een woning delen, zitten in een huis zonder woningdeelvergunning. Vanaf 1 januari veranderen de eisen voor zo’n vergunning. Amsterdammers met zorgen, vragen of hulp bij de nieuwe regels moeten makkelijk bij de gemeente terecht kunnen, daarom pleiten D66 en Groenlinks voor een centraal loket. 

Nieuwe regels
Met de nieuwe regels blijft er ruimte voor woningdelen verspreid over de stad. Dat is belangrijk, omdat het voor veel studenten en starters de enige betaalbare manier is om nog een plekje in Amsterdam te bemachtigen. Tegelijkertijd komt er een plafond per buurt, omdat balans belangrijk is: geen ongebreidelde verkamering dus. Toch is er veel verwarring en onrust, veel woningdelers kennen hun rechten niet en denken bijvoorbeeld dat er helemaal geen vergunningen meer worden uitgegeven na 1 januari. Dat is onjuist.

Versoepeld
Sinds 2017 heb je een vergunning nodig om een woning te delen in Amsterdam. De voorwaarden om zo’n vergunning te krijgen zijn versoepeld. De geluidseisen voor woningen met 3 personen zijn losgelaten. Voor woningen met 4 personen of meer krijg je drie jaar extra de tijd om aan de geluidseisen te voldoen. 

Om de balans in buurten te houden komt er vanaf 1 januari een quotum: het aantal vergunningen per buurt wordt maximaal 5% van de grote woningen. Dit plafond per buurt is pas geldig vanaf 1 januari 2020. Iedere verhuurder kan voor die tijd een vergunning krijgen zonder dat het quotum überhaupt van toepassing is. Op dit moment komt in geen enkele buurt het aantal vergunningen nog in de buurt van het maximum. Dankzij de soepelere regels worden er nu wel veel vergunningen aangevraagd. Dat is goed, want zo worden bestaande situaties gelegaliseerd. 

Reinier van Dantzig (D66): “Het is ons echt een lief ding waard dat de gemeente goed communiceert over de nieuwe regels. Het is belangrijk dat woningdelers en eigenaren weten dat de huidige regels zijn versoepeld en alle bestaande situaties tot 1 januari kunnen worden aangemeld zonder dat het quotum geldt. Zegt je verhuurder toch je huur op dan heb je rechten opgebouwd en een van die rechten is vervangende woonruimte.” 

Dorrit de Jong (GroenLinks): “Woningdelers moeten hun rechten kennen. Er gaan veel spookverhalen rond. De gemeente moet zo snel mogelijk duidelijke en eerlijke informatie geven hoe zij een vergunning kunnen krijgen. Wij willen daarom dat er een loket komt waar helder de regels worden uitgelegd en mythes worden ontkracht.” 

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Breng de economie op gang: maak leeftijd bespreekbaar in alternatieven voor 1,5m economie

De Amsterdamse economie moet zo snel mogelijk weer (deels) open. Leeftijdsgrenzen stellen, op basis van wetenschappelijke kennis, kan daarbij een belangrijke rol spelen. De huidige maatregelen tegen het coronavirus maken sectoren kapot, ook met riante overheidssteun. Reinier van Dantzig: “Op dit moment lijkt de anderhalvemetersamenleving al politiek geaccepteerd, terwijl de...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 wil opheldering status huis Etty Hillesum

Uitkijkend op het Museumplein schreef Etty Hillesum over de verschrikkingen van de Holocaust in Amsterdam. Aan haar schrijftafel in een kamer van de Gabriël Metsustraat 6 schreef zij over haar leven ten tijde van de bezetting. Terwijl haar werk nog steeds aan (internationale) bekendheid wint, zijn er plannen om het...

Lees meer
12F423E6 C86E 1A40 58A1D8C0AD494FF7

D66: Samen doorstaan we de coronacrisis

’t Is stil in Amsterdam. Door de maatregelen van de overheid, in strijd tegen het coronavirus, blijven Amsterdammers thuis, zijn cafés en restaurants gesloten, net als musea, theaters en scholen. De pandemie van het coronavirus wordt met man en macht bestreden en de fractie van D66 steunt dan ook alle...

Lees meer
131860B8 D7CC B643 4F74A5CC7610F2C1

Vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op in Amsterdam

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1 willen dat Amsterdam meewerkt aan het opnemen van 500 kinderen uit vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Hiermee geven zij gehoor aan de noodkreet van Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland en een gevolg aan de toezegging van...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66: voorkom dat jongeren wapens bezitten en gebruiken

Op 10 september 2019 sloeg politiechef Paauw alarm over het wapenbezit onder jongeren. De politieorganisatie ziet dit wapenbezit toenemen en zelf gemeengoed worden. Er is reeds een 18-jarige jongen doodgestoken. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Er hebben al verschrikkelijke incidenten plaatsgevonden en als het zo door gaat vrees ik voor nieuwe...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 en PvdA: bied Amsterdamse jongeren perspectief op een tweede kans

De Amsterdamse fracties van D66 en PvdA willen dat Amsterdamse jongeren die in de fout zijn gegaan, meer kans krijgen op een tweede kans. Dit willen zij doen door het bezwaar maken tegen het niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) makkelijker te maken. Het voorstel van D66 en...

Lees meer
Meer nieuws