Stop etnisch profileren

Stop etnisch profileren

0560AC5C E81C 715F 1C32BD6C1BEB9DC8

De strijd tegen etnisch profileren duurt al lang zonder dat we vooruitgang boeken waar we tevreden over kunnen zijn. Morgen stelt D66 daarom voor om voorlopig te stoppen met proactieve controles. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Etnisch profileren is frustrerend. In de eerste plaats voor Amsterdammers die dit structureel overkomt. Hun pijn en frustratie is voor mij onvoorstelbaar. Deze onvoorstelbaarheid kenmerkt de hardnekkige onrechtvaardigheid van etnische profileren. Zij die het ondergaan, zij dragen de last. Anderen zal het niet overkomen. Wij willen daarom nu stoppen met proactieve controles.”

Geen redelijke verdenking
Preventief fouilleren is een politiemethode waarbij mensen worden staande gehouden zonder een redelijke verdenking van een misdrijf. Al jarenlang merken we dat bij deze controles mensen met een zichtbare migratieachtergrond vaker worden uitgekozen dan bijvoorbeeld witte Amsterdammers. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Als de politie continu jou moet hebben zonder dat je iets hebt gedaan, is dat een deuk in je vertrouwen in een objectieve en eerlijke politie. Het probleem van etnisch profileren is zo urgent en slecht voor het vertrouwen in de rechtsstaat dat er stevige maatregelen nodig zijn”.

Laatste redmiddel
D66 heeft al van alles geprobeerd om etnisch profileren terug te dringen. Ook de politie heeft al genoeg aangekondigd en ondernomen. Een aanpak, een stopformulier (die er nooit kwam), een app en een handelingskader. Maar dat handelingskader blijkt nu bij agenten onvoldoende bekend te zijn. Het schiet gewoon niet op. Reinier van Dantzig: “We hebben geprobeerd etnisch profileren op te lossen zonder proactieve controles te schrappen, nu wordt het tijd voor zwaarder geschut. Zolang leidinggevenden er niet op kunnen toezien dat de politiecontroles uitgevoerd worden conform het handelingskader proactief controleren, moeten we stoppen met proactieve controles”.

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Breng de economie op gang: maak leeftijd bespreekbaar in alternatieven voor 1,5m economie

De Amsterdamse economie moet zo snel mogelijk weer (deels) open. Leeftijdsgrenzen stellen, op basis van wetenschappelijke kennis, kan daarbij een belangrijke rol spelen. De huidige maatregelen tegen het coronavirus maken sectoren kapot, ook met riante overheidssteun. Reinier van Dantzig: “Op dit moment lijkt de anderhalvemetersamenleving al politiek geaccepteerd, terwijl de...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 wil opheldering status huis Etty Hillesum

Uitkijkend op het Museumplein schreef Etty Hillesum over de verschrikkingen van de Holocaust in Amsterdam. Aan haar schrijftafel in een kamer van de Gabriël Metsustraat 6 schreef zij over haar leven ten tijde van de bezetting. Terwijl haar werk nog steeds aan (internationale) bekendheid wint, zijn er plannen om het...

Lees meer
12F423E6 C86E 1A40 58A1D8C0AD494FF7

D66: Samen doorstaan we de coronacrisis

’t Is stil in Amsterdam. Door de maatregelen van de overheid, in strijd tegen het coronavirus, blijven Amsterdammers thuis, zijn cafés en restaurants gesloten, net als musea, theaters en scholen. De pandemie van het coronavirus wordt met man en macht bestreden en de fractie van D66 steunt dan ook alle...

Lees meer
131860B8 D7CC B643 4F74A5CC7610F2C1

Vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op in Amsterdam

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1 willen dat Amsterdam meewerkt aan het opnemen van 500 kinderen uit vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Hiermee geven zij gehoor aan de noodkreet van Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland en een gevolg aan de toezegging van...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66: voorkom dat jongeren wapens bezitten en gebruiken

Op 10 september 2019 sloeg politiechef Paauw alarm over het wapenbezit onder jongeren. De politieorganisatie ziet dit wapenbezit toenemen en zelf gemeengoed worden. Er is reeds een 18-jarige jongen doodgestoken. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Er hebben al verschrikkelijke incidenten plaatsgevonden en als het zo door gaat vrees ik voor nieuwe...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66 en PvdA: bied Amsterdamse jongeren perspectief op een tweede kans

De Amsterdamse fracties van D66 en PvdA willen dat Amsterdamse jongeren die in de fout zijn gegaan, meer kans krijgen op een tweede kans. Dit willen zij doen door het bezwaar maken tegen het niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) makkelijker te maken. Het voorstel van D66 en...

Lees meer
Meer nieuws