Versterk controlerende macht gemeenteraad

D66, PvdA, GroenLinks, VVD, PvdD, CDA, PvdO, CU, en BIJ1 stellen voor om de gemeenteraad van Amsterdam meer ondersteuning te bieden in het uitoefenen van haar controlerende taak. De stad is de afgelopen jaren flink gegroeid en de hoeveelheid aan beleid dat gecontroleerd dient te worden wordt een steeds zwaardere opgave voor raadsleden. De verhoudingen in ondersteuning van het stadsbestuur en de gemeenteraad zijn volgens de bovenstaande partijen uit balans: ‘‘Om voldoende evenwicht te brengen in controle en tegenmacht zal het budget voor raadsondersteuning volgende periode met minimaal 50% verhoogt moeten worden.’’

9A2E1B0B D29F 1026 0C7DE9C603BB335A

Hoge werkdruk en weinig ondersteuning      

Amsterdam heeft een hoog inwoneraantal en een veelomvattende omvangrijke begroting die gecontroleerd wordt door de gemeenteraad. Raadsleden in de gemeente Amsterdam, en in alle andere gemeente, hebben doorgaans naast hun raadswerk een baan om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast hebben ze maar een zeer beperkt aantal fte ondersteuning ter beschikking om uitvoering te geven aan hun raadswerk. Dit maakt het controleren van het stadsbestuur in groeiende mate lastig. De economie en ook de begroting van de gemeente Amsterdam groeit al jaren en de verantwoordelijkheid om de uitvoerende macht te controleren wordt er niet kleiner om. ‘‘De gemeenteraad staat de afgelopen jaren voor een steeds grotere opgave in het controleren van het stadsbestuur. De stad, economie, begroting en de hoeveelheid beleid groeit en de ondersteuning van de gemeenteraad groeit niet mee. Het is voor raadsleden een steeds lastigere opgave om hun controlerende taken goed uit te voeren,’’ aldus de initiatiefnemers.

Meer budget voor ondersteuning

Het college van B&W heeft daarentegen een groot ambtenaren apparaat achter zich staan om gebruik van te maken. De initiatiefnemers zijn van mening dat het verschil in slagkracht van de uitvoerende macht, het college, niet in verhouding staat tot de slagkracht van de controlerende macht, de gemeenteraad. Om de disbalans tussen college en raad recht te trekken stellen de initiatiefnemers voor om het budget voor raadsondersteuning met 50% te verhogen. Ze vragen het presidium uit te zoeken op welke wijze en met welk extra budget (minimaal 50%) het hoogste orgaan het best kan worden versterkt. Denk hierbij ook aan mogelijkheden tot inwinnen dan wel bevorderen van specifieke deskundigheid en het versterken van het budgetrecht. ‘‘Raadsleden hebben een grote verantwoordelijkheid als controlerende macht op het college van B&W. Om dit goed uit te kunnen voeren moet er meer budget beschikbaar komen om hen daarin te ondersteunen. Door dit met 50% te verhogen is er een betere balans tussen de uitvoerende en de controlerende macht. Zo kunnen raadsleden beter hun belangrijke taken uitvoeren en de democratie scherp en fris houden,’’ aldus bovenstaande partijen.

100CCCFC 090D F61C 4A83ADC8C21E0F66

Toeristische overnachtingen aan banden gelegd: 'Ook overlast door dagjesmensen'

Het quotum is begonnen vanuit een volksinitiatief. Een aantal inwoners van Amsterdam is een petitie gestart om het aantal toeristen dat in de stad overnacht terug te dringen. Dat zijn er namelijk nogal wat: in 2016 waren er nog 14 miljoen toeristische overnachtingen in Amsterdam. In 2018 waren dat er...

Lees meer
0FB42D3F F9F8 5B1B 3F813AA51C7A1924

Amsterdam zet de komende jaren vol in op urban sports

Freerunnen door de wijk, rollend over een nieuw skatepark of dansend onder het Eye Filmmuseum: Amsterdam zet de komende jaren vol in op urban sports. De gemeente wil dat de stad ‘als speelveld’ gebruikt wordt en dat Amsterdammers kunnen sporten ‘wanneer en met wie’ ze maar willen. Dat zijn de nieuwste...

Lees meer
104C4B7A D2AB 99F5 7AB0FBEF7DABAA20

Van Dantzig wordt opnieuw lijsttrekker bij D66

Het is de tweede keer dat Reinier van Dantzig (35) gekozen is tot lijsttrekker voor D66, ook in 2018 was hij voorman van zijn partij in de hoofdstad. Van Dantzig betrad de Amsterdamse politiek in 2014 voor D66 als raadslid. Na de volgende verkiezingen in 2022, zo zei hij vorige maand...

Lees meer
99D9089D 9891 62ED 44082B1A77FCC899

D66 Amsterdam kiest lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het bestuur kijkt terug op een positieve lijsttrekkersverkiezing. Voorzitter D66 Amsterdam Attie Wang: “Na een mooie interne campagne van beide kandidaat-lijsttrekkers, hebben onze leden hun keuze gemaakt. De twee lijsttrekkers zullen D66 vol enthousiasme aanvoeren op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en een nieuwe bestuurscommissie in Weesp volgend jaar.” Op...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 26 MEI 2021 | Reinier van Dantzig

De gemeente heeft haar best gedaan met meer dan 100 miljoen steun aan ondernemers en culturele instellingen, we hebben 6500 laptops gegeven zodat kinderen mee kunnen doen op school, aan ruim 400 extra daklozen noodopvang geboden en met initiatieven als MidZomerMokum en jongerencoaches onze jongeren in de stad geholpen. Onze ambtenaren,...

Lees meer
9A9D0500 AA79 7D36 46B26C647F027114

Reinier van Dantzig: Kandidaat-lijsttrekker D66 Amsterdam

Amsterdam zal zich herstellen en snel doorgroeien naar meer dan een miljoen inwoners. Dat biedt grote kansen om de stad sterker te maken voor iedereen. Door nu te investeren in de stad en de groei te omarmen kunnen we onze economie verduurzamen, de stad mooier en groener maken, de kansen...

Lees meer
Meer nieuws