Bezwaren
Het mogelijk invoeren van de avondklok zoals vandaag voorgesteld door het Kabinet kent te veel nadelen. Het is allereerst niet praktisch uitvoerbaar. Amsterdam beschikt niet over de handhavingscapaciteit om een avondklok van 20:30 tot 4:00 te handhaven. Daarnaast is het een grote inperking van de bewegingsvrijheid van Amsterdammers. Deze avondklok betekent in de praktijk dat kwetsbare mensen extra hard geraakt worden: jongeren, alleenstaanden, eenzamen of mensen met een gespannen thuissituatie. Een avondwandeling is voor veel mensen de enige manier om op een verantwoorde en veilige wijze te ontsnappen aan soms hoogoplopende spanningen in kleinbehuisde huishoudens. ‘‘Het kan gevaarlijk zijn voor kwetsbare groepen om de spanningen in kleine huizen op te laten lopen door ze de vrijheid op een kleine avondwandeling te ontnemen. Daarnaast is er ’s avonds toch al bijna niemand op straat,’’ aldus D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig.

Meerderheid Amsterdamse gemeenteraad
Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad verzet zich met het indienen van deze motie tegen de avondklok. Hiermee krijgt het stadsbestuur de opdracht om de constateringen bij de Tweede Kamer onder de aandacht te brengen opdat deze bezwaren en de praktische uitwerking van een avondklok in de Amsterdamse context worden meegewogen bij de finale afweging voor een avondklok in de Tweede Kamer. ‘‘Het is belangrijk dat de Tweede Kamer in haar overweging op de hoogte is dat er in Amsterdam zeer zwaarwegende bezwaren zijn tegen deze avondklok,’’ aldus D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig.