Het stadsbestuur wil flitsbezorgers toch de kans geven om nieuwe vestigingen te openen, ondanks de huidige stop op nieuwe filialen. Nu de ene na de andere darkstore door de gemeente gesloten wordt, mogen ze een aanvraag doen om nieuwe winkels te openen op bedrijventerreinen. "We gaan, nu we echt hebben bedacht waar we wel flitsbezorging willen en waar dat kan zonder overlast, toestaan dat flitsbezorgers zich kunnen vestigen op bedrijventerreinen", aldus verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig. 'We hebben nu een heel duidelijk ruimtelijk kader waar wij denken dat het kan zonder overlast. Dan vinden we het ook redelijk om toe te staan dat flitsbezorgers zich daar mogen vestigen. Na toestemming van ons." Begin dit jaar bepaalde de gemeenteraad dat er een jaar lang geen nieuwe darkstores geopend mogen worden zodat de gemeente kan werken aan nieuw beleid. Dat omdat omwonenden overlast ervaren van de darkstores. Er wordt gewerkt aan een zogeheten 'paraplubestemmingsplan', waarmee de vestigingen gereguleerd zullen worden in de toekomst. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid pas in het eerste kwartaal van 2023 besproken en vastgelegd in de raad. Omdat er in de tussentijd veel darkstores gesloten zijn door de gemeente die niet in het bestemmingsplan passen, blijven er weinig vestigingen open in de stad. "De flitsbezorgers hebben bijna elke rechtszaak die ze hebben aangespannen tegen ons verloren, dus ik denk dat de champagne vandaag niet opengaat", aldus Van Dantzig. "Maar je moet als stad toch ruimte bieden aan dit soort nieuwe bedrijvigheid. En ik vind het dan ook redelijk hun hier wat meer ruimte te geven." Het college stelt daarom voor om het voorbereidingsbesluit te wijzigen, zodat het mogelijk wordt een darkstore toe te staan waar dat kan. Maar volgens Florian Brunsting, general manager bij Getir, is dat niet rendabel. "Wat voor ons belangrijk is, is dat we ons in het centrum kunnen vestigen. In gemengde gebieden, waar ook al supermarkten en pizzeria's gevestigd zijn. Dan kunnen we ook onze tienduizenden Amsterdamse klanten blijven bedienen en dat werkt niet vanuit bedrijventerreinen." Getir wil nog niet zeggen of ze gebruik gaan maken van de nieuwe regeling. Mochten ze dat willen, moeten ze eerst een aanvraag indienen bij de gemeente. Zij beoordelen of de voorgestelde locatie aan alle voorwaarden voldoet.