Na weken waarin wethouder Reinier van Dantzig de kop van Jut was voor natuurliefhebbers beet hij in de commissievergadering woensdag flink van zich af. Hij richtte zijn pijlen vooral op de Partij voor de Dieren, die zijn plannen voor beschermd groen zwaar bekritiseert. ‘Aantoonbare onjuistheden creëren onrust en wantrouwen.’

Bij een raadsvergadering woensdag werd duidelijk dat de frustratie bij wethouder Van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) hoog zat over de onrust die de afgelopen maand ontstond omtrent de nieuwe plannen rond beschermd groen. Van Dantzig uitte forse kritiek op een opiniestuk dat Partij voor de Dieren-raadslid Jennifer Bloemberg-Issa eerder in Het Parool publiceerde dat ‘de leidraad van deze discussie lijkt te zijn geworden’. “Het bevat stemmingmakerij,” aldus de wethouder.

Steen des aanstoots is de nieuwe Hoofdgroenstructuur, dat het groen in de stad vastlegt dat beschermd wordt tegen bebouwing of verharding. In aanloop naar de commissievergadering werd de druk door bewoners- en natuurorganisaties flink opgevoerd. Dinsdagavond nog vond een extra inspreekavond plaats, waar honderd Amsterdammers op afkwamen en flinke kritiek werd geuit op met name wethouder Van Dantzig.

Veel kritiek

De discussie draait in hoofdlijnen om een aantal zaken. Critici wijzen erop dat in de nieuwe plannen uitzonderingsgronden staan wanneer er wél in beschermd groen gebouwd mag worden. Daarmee wordt de deur te makkelijk opengezet voor bouw in natuurgebieden.

Daarnaast is er kritiek op hoe de plannen, waar al lang aan gewerkt wordt, tot stand zijn gekomen. Begin vorig jaar presenteerde de vorige wethouder Marieke van Doorninck de conceptplannen, na afloop van een inspraakperiode.

Veel kritiek richt zich erop dat na deze inspraakperiode door de nieuwe wethouder Van Dantzig een kaart is toegevoegd met 85 zogenoemde ontwikkelgebieden waar er met ‘enige flexibiliteit’ met beschermd groen mag worden omgegaan, bijvoorbeeld om woningen te bouwen.

Onrust en wantrouwen

De Partij voor de Dieren hoopte woensdagmiddag in de commissievergadering dat die kaart alsnog geschrapt wordt. Daarnaast wezen zij, net als andere oppositiepartijen, erop dat een adviescommissie die bouwbelangen toetst aan natuurbelangen vleugellam is gemaakt. “Zij toetsen in deze gebieden niet langer of, maar hoe gebiedsontwikkeling in beschermd groen kan worden ingepast,” aldus Jennifer Bloemberg-Issa.

Maar volgens Van Dantzig ‘zingen er verhalen rond die een weerwoord verdienen’. Hij noemde dat kwalijk, want ‘dat creëert onrust en wantrouwen’. Volgens hem wordt er juist meer groen beter beschermd, ook in de 85 gebieden waar flexibiliteit mogelijk is. En is de kaart juist toegevoegd op verzoek van de adviescommissie. “Vroeger werd een gebied zodra het bestemd werd voor woningbouw helemaal niet beschermd. Nu gaan we juist veel beter kijken hoe we groen kunnen beschermen.”

Bestuurlijke moed

De wethouder werd daarin gesteund door coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA. GroenLinks-raadslid Nienke Van Renssen wees erop dat het om een nieuwe werkwijze gaat waarbij flexibiliteit alleen is toegestaan in ruil voor versterking en verbetering van het groen. De adviescommissie kan weliswaar geen ‘nee’ meer adviseren, maar ‘kan wel uitgebreider adviseren en ook een negatief advies geven’. Van Renssen: “Laten we dat vooral na een jaar evalueren en zo nodig aanpassen.”

Daarnaast was PvdA’er Bert Keesman niet bereid de kaart met 85 flexibele gebieden uit de plannen te halen. Hij vergeleek het met de landelijke stikstofkaart die een hoop stof deed opwaaien. “Het maakt de zaken een stuk duidelijker. Zo’n kaart geeft bestuurlijke moed weer. Hier is ons beleid en dit betekent het.”

Tot slot vond Van Dantzig dat de gemeenteraad haar rol niet te klein moest maken. “Uiteindelijk gaat elke gebiedsontwikkeling langs u en kunt u continu sturen op hoeveel sportvelden, hoeveel groen en hoeveel recreatiegebied.”

Stemming

Omdat Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa na haar bijdrage door haar spreektijd heen was, kon zij niet meer reageren op de felle kritiek van de wethouder. Dat ze geen weerwoord kon geven noemde ze achteraf ‘frustrerend als er zo over een opiniestuk gesproken wordt’. Daarnaast vond ze het ‘een belediging naar bezorgde Amsterdammers door te suggereren dat ze zich alleen gebaseerd hebben op een opiniestuk’. “Ze hebben mij vooraf juist enorm goede, doorwrochte analyses gestuurd.”

Eind januari wordt er in de gemeenteraad gestemd over de plannen en vindt er nog eenmaal een debat plaats. Bloemberg-Issa: “Dan zal ik nogmaals onze bezwaren inzichtelijk maken.”