Wethouder Reinier van Dantzig, verantwoordelijk voor de woningbouw in de stad, vreest dat de huidige wooncrisis kan omslaan in een bouwcrisis nu de Raad van State de zogeheten bouwvrijstelling van tafel heeft geveegd. Door deze vrijstelling was er voor bouw, aanleg en sloop van woningen, wegen en verduurzamingsprojecten geen natuurvergunning nodig. "Dit zou net het zetje kunnen zijn waardoor je een bouwcrisis inschiet, dat mag echt niet. De wooncrisis mag geen bouwcrisis worden", aldus Van Dantzig tegen AT5.

De hoogste bestuursrechter van Nederland zette woensdag een streep door de zogeheten bouwvrijstelling. Deze voldoet niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht en mag daarom niet worden gebruikt, zo oordeelt de Raad van State.

De uitspraak  heeft grote gevolgen voor alle nieuwbouwprojecten in Nederland: de stikstof die bij de bouw vrijkomt mag nu niet meer buiten beschouwing worden gelaten bij het verlenen van een vergunning. De vrees is dat bouwprojecten vertraging gaan oplopen.

Bouwcrisis

Van Dantzig is bezorgd: "Laten we eerlijk zijn: er is heel veel aan de hand in de woningbouw. De rentes stijgen en materiaal wordt duurder. Dit zou net het zetje kunnen zijn waardoor je een bouwcrisis inschiet, dat mag echt niet. De wooncrisis mag geen bouwcrisis worden."

Nu de vrijstelling van tafel is, moet voortaan weer per project een natuurvergunning worden verleend. Ambtenaren op het stadhuis zullen dus veel meer tijd kwijt zijn aan de vergunningsverlening. En dus komt de ambitie van 7500 nieuwbouwhuizen per jaar in de stad verder onder druk te staan.

"We hebben mensen nodig die willen investeren, die zijn er gelukkig nog. Je moet kunnen bouwen voor stikstof: dat kan gelukkig in Amsterdam. Maar als wij steeds meer moeten onderbouwen, wordt het wel steeds ingewikkelder om die aantallen te bouwen", zegt Van Dantzig.

Gunstig voor Amsterdam is dat de Raad van State geen algehele bouwstop afkondigde en dat de stad relatief ver van Natura-2000 gebieden ligt. Maar ongetwijfeld gaan de gevolgen van de uitspraak ook in de stad gevoeld worden.

Projecten

Van Dantzig stelt dat het nog te vroeg is om te zeggen of het voor Amsterdamse projecten vertraging betekent. "De Raad van State toetst gewoon de wet en dat betekent dat het kabinet moet ingrijpen. We zullen hier vermoedelijk de minste gevolgen van Nederland hebben, maar kijk eens in de regio. Heel veel gemeentes om ons heen hebben er last van. Het kabinet moet dit niet laten doorsudderen."

Aanstaande vrijdag is wethouder Reinier van Dantzig te gast bij Park Politiek om onder andere verder te praten over de gevolgen van deze uitspraak voor de stad.

<