Onder druk van een mogelijk referendum zet wethouder Ruimtelijke Ordening Reinier van Dantzig (D66) de deur op een kier om onderdelen van de zogeheten 'Hoofdgroenstructuur' toch aan te passen. "Ik wil niks afdoen aan het democratisch recht van een referendum. De zorgen van de 18.000 mensen (het aantal mensen dat zijn of haar handtekening zette onder de aanvraag van een referendum, red.) zijn terecht, daar gaan we mee in gesprek, maar de democratie moet ook zijn beloop hebben."

De Hoofdgroenstructuur is kort gezegd het totaal aan groene gebieden en natuur dat door Amsterdam wordt beschermd tegen bebouwing. Een referendum hierover is een stap dichterbij. Vorige week al werden de benodigde handtekeningen opgehaald en woensdag schaarde de gehele raad zich achter het inleidende verzoek voor de stembusgang.

De indieners van het referendum hopen dat de Hoofdgroenstructuur van tafel gaat, zoals deze er nu ligt. "Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur", schrijven ze. "In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd."

Ontmoeting

Ik kom voort uit een politieke cultuur waar wij voor referenda zijn, dus daar moet je er ook niet bang voor zijn. Ik wil wel nog een goed gesprek met de initiatiefnemers voeren en scherp hebben waar we het wel en niet over eens zijn. Gisteren heb ik al één van de initiatiefnemers mogen ontmoeten", reageert Van Dantzig tijdens het debat in de raad bij AT5

De wethouder blijft er wel bij dat zijn nieuwe Hoofdgroenstructuur is verbetering is. "De Technische Advies Commissie (TAC) vindt dat ook. Groen is enorm belangrijk en ook de flora en fauna. Natuurlijk is het in een stad waar tienduizend inwoners per jaar bijkomen een uitdaging, maar ik ben ervan overtuigd dat dit een grootse verbetering is en dat wil ik ook erg graag uitleggen."

Van Dantzig ziet de massale steun voor een referendum als kritiek op hoe hij het proces heeft aangepakt. "Laten we eerlijk zijn. Als er zoveel handtekeningen worden opgehaald, dan moet je jezelf de vraag stellen of we er wel alles aan hebben gedaan om het goed over het voetlicht te krijgen. Ik vind dat je als bestuurder dan als eerste naar jezelf moet kijken. Er zijn nog zeker 18.000 mensen die overtuigd moeten worden. Dat wordt dus een hoop rondjes langs de deuren."

Je moet als bestuurder nooit bang zijn dat je plannen beter worden, dat kan altijd" reinier van dantzig, wethouder ruimtelijke ordening.

Mogelijk worden er dus toch wijzigingen door gevoerd in de plannen van Van Dantzig. "Wat ik wil doen, is eerst het debat met de gemeenteraad aangaan en weten wat zij willen wijzigen. Vervolgens wil ik heel goed weten wat de pijn en de zorg is bij de initiatiefnemers. Misschien kunnen we daar al een deel van wegnemen door heel goed met elkaar te doorgronden waar we het over hebben. Ik ben een bestuurder en als ik het noodzakelijk acht om dingen te wijzigen, dan zal ik ze voorstellen. Uiteindelijk gaat ook de gemeenteraad erover. Je moet als bestuurder nooit bang zijn dat je plannen beter worden, dat kan altijd."

Windturbines

Eén van de zinnen uit de Hoofdgroenstructuur die onrust veroorzaakt, gaat over de mogelijke komst van windturbines in de stad. In het document staat dat windturbines niet in de natuur mogen worden gebouwd, tenzij deze onder andere bij gemeenteraadsbesluit als zoekgebieden voor windenergie zijn aangemerkt.

Volgens critici maakt dit de weg vrij voor windmolens in het groen in de stad. "We hebben best wel lang over windturbines gedebatteerd. Toen zat ik nog als fractievoorzitter in de raad en het is toen breed aangenomen. De Hoofdgroenstructuur is hiervan een uitwerking. Ik ga niet bij alles zeggen: dat is onacceptabel. Wijzigingen zijn niet gratis ten opzichte van ander beleid. Als ik alles hier uitsluit, wordt het een ingewikkeld gesprek met de initiatiefnemers", reageert Van Dantzig.

Vraag referendum

Over de vraag die Amsterdammers moeten beantwoorden bij een referendum maakt de wethouder zich zorgen. "Ik ben bang dat de vraag 'bent u voor op tegen deze Hoofdgroenstructuur?' mogelijk lastig te beantwoorden is. Daarom is het gesprek met de initiatiefnemers ook zo goed. Wat is de juiste vraagstelling? Waar zijn we het moeilijk over oneens?"

Van Dantzig besluit: "Maar op basis van het gesprek van gisteren denk ik dat we elkaar op veel plekken zullen vinden, maar ik wil niks afdoen aan het democratisch recht van een referendum. De zorgen van de 18.000 mensen zijn terecht, daar gaan we mee in gesprek, maar de democratie moet ook zijn beloop hebben. "