Op 12 december overhandigden vijf leden van het UPLIFT jongerenpanel een manifest aan wethouder Reinier van Dantzig. Hierin staan adviezen over de toekomst van jongerenhuisvesting in Amsterdam. Het jongerenpanel was een co-creatieproces opgezet vanuit project UPLIFT. In het jongerenpanel kregen jongeren zelf de kans mee te denken en voorstellen te doen over gemeentebeleid in Amsterdam. Hierbij werd het panel begeleid en ondersteund door !WOON.

In meerdere sessies het afgelopen jaar kregen de panelleden eerst alle informatie die ze wilden hebben over huisvesting en gemeentelijk beleid en gingen ze de discussie aan over problemen en oplossingen omtrent jongerenhuisvesting in Amsterdam. Uiteindelijk bundelden ze hun ideeën en bevindingen en in een lijst adviezen aan de gemeente: het manifest.

Panelleden Wouter en Mara presenteerden kort het manifest. Zij vertelden over hoe het manifest tot stand was gekomen: in een democratisch proces tussen de jongeren, met feedback en toetsing door onder andere de gemeente zelf. Vervolgens lichtten zij alle punten kort toe.

Daarna volgde een inhoudelijk gesprek. De jongeren spraken met de wethouder over de gebrekkige doorstroom, het dilemma rond het jongerencontract, de behoefte aan meer informatievoorziening onder jongeren over wonen en nog veel meer. De onderwerpen geclusterde ouderenwoningen en het actief aanpakken van leegstand, zoals het panel betoogd in hun adviezen, worden erg goed ontvangen door zowel de wethouder als Martine Bos, adjunct-directeur van Grond & Ontwikkeling.

De wethouder heeft toegezegd verder na te denken over onder andere het aanmoedigen van wooncoöperatieven en andere creatieve manieren om woningen te delen voor jongeren, en op wat voor manier iets te doen valt aan de scheve positie van jongeren op de woningmarkt in verhouding tot andere groepen. Wel zegt hij niet te willen kiezen voor één groep – “want daarmee kies je ook tegen een andere groep.”

Het manifest is hier te lezen.

Volgende sprint: wooncoöperaties! In januari 2020 is het project UPLIFT gestart, gefinancierd vanuit de Europese Unie. In Amsterdam draaide dit project volledig om de mening van jongeren op het gebied van wonen. !WOON begeleidde het jongerenpanel.

Met de overhandiging is niet alleen de eindstreep van deze sprint van het project behaald; het is ook het eindstation van het gehele co-creatieproces van UPLIFT in Amsterdam. In 3 sprints hebben de jongeren van het panel mee kunnen denken en hun mening kunnen delen met beleidsmakers over woonbeleid in onze stad.

Maar niet getreurd: Stichting !WOON wil door met het jongerenpanel! Onafhankelijk van UPLIFT zijn wij bezig met het ontwikkelen van een nieuwe sprint. Het nieuwe panel gaat namelijk nadenken over een creatieve woonvorm, de wooncoöperatie! Maar dan voor jongeren.