De bouwambities van 7500 woningen per jaar zullen vaker niet dan wel gehaald worden de komende jaren. Dat zei wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) woensdag tegen de gemeenteraad. De wethouder maakt zich daarnaast zorgen om de gevolgen van de stikstofproblematiek voor woningbouw in Zuidoost.

In 2018 zijn in het Woningbouwplan afspraken gemaakt over wat de doelstelling is rond het te bouwen aantal woningen tot 2025. Daarbij werd uitgegaan van 52.500 te bouwen woningen, gemiddeld 7500 per jaar. Dat aantal werd de afgelopen jaren niet behaald, vooral door een flinke dip in 2020, maar in het nieuwe Amsterdamse coalitieakkoord werd het getal wel weer opgeschreven als het streefgetal.

VVD-raadslid Myron von Gerhardt wees in de raadscommissie woensdag de wethouder erop dat met de gehoopte 7500 woningen per jaar de ambities uit het Woningbouwplan ook niet gehaald gaan worden. “Om aan 52.500 woningen te komen moeten er vanaf nu zo’n 7800 woningen per jaar gebouwd worden, terwijl de coalitie als ambitie de bouw van 7500 woningen per jaar heeft.”

Veranderlijke omstandigheden

Maar volgens de wethouder is het aantal van 7500 woningen niet alleen geen hard cijfer, hij zei ook dat dit aantal te bouwen woningen de komende jaren vaker niet dan wel gehaald zal worden. Hij wees daarbij op de moeilijke veranderde omstandigheden: bijvoorbeeld de stijgende bouwkosten, de zoektocht naar bouwvakkers en het gebrek aan bouwmaterialen. Al eerder was bekend dat om deze redenen projecten die in de aanbestedingsfase zitten soms in de knel dreigen te komen.

Daarnaast noemde Van Dantzig ook de gevolgen van de stikstofproblematiek voor Amsterdam. Zo maakt hij zich ‘best een beetje zorgen' over wat het betekent voor woningbouw in Zuidoost, dat dicht bij Natura2000-gebieden ligt en daarmee potentieel geraakt wordt door de stikstofbesluiten.

Stevige kritiek

In het verleden had Van Dantzig soms stevige kritiek op voormalig woonwethouder Laurens Ivens (SP) omdat deze de bouwambities niet haalde: hij vond dat de wethouder ‘beter in persberichten versturen was dan palen slaan’. Zijn partij had in aanloop naar de verkiezingen dan ook een veel hogere ambitie van 9000 woningen per jaar. Toen in een interview met deze krant voor de verkiezingen werd gevraagd naar deze ambitie zei hij dat ‘om ervoor te zorgen dat je de doelstellingen haalt, je er elke dag boven op moet zitten.’

De raad zal hem dan ook kritisch volgen, in het najaar komt Van Dantzig met een nieuw woningbouwplan. De komende tijd gaat hij ‘onder meer met marktpartijen flink het gesprek aan’. Van Dantzig: “Maar met alles wat er gebeurt in de wereld is het echt té lastig om garanties te geven.”

Voor het komende jaar verwacht de gemeente in de buurt te komen van de 7500 woningen, zo bleek uit een raadsbrief uit mei. Eerder vandaag maakte de gemeente bekend dat er in Amstel III in Zuidoost 268 sociale huurwoningen komen, die in 2026 worden opgeleverd.