Zo moet de CO2-reductie nog verder omhoog, in 2030 60 procent minder. De ambitie van het huidige college, waar D66 ook in zit, lag nog op 55 procent. Net als andere partijen zet D66 ook in op het isoleren van woningen met een "grootstedelijk circulair isolatieprogramma". "Een groene daken-fonds", waarin ook Amsterdammers kunnen participeren, moet ervoor zorgen dat geen dak onbenut blijft voor zonnepanelen. 

D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig: "Dit is de deciding decade. Dit is het moment om nog in te grijpen. Wij kunnen de klimaatcrisis nu nog afwenden. Het is do or die."

Bouwambities

Een ander speerpunt is betaalbaar wonen. Daarvoor moet er nog meer gebouwd gaan worden dan in de vorige collegeperiode; D66 belooft 9.000 woningen per jaar. De afgelopen vier jaar werden weliswaar bouwrecords gebroken, maar het is nog maar de vraag of de huidige bouwambities - 7.500 woningen per jaar - worden gehaald.

Nog moeilijker bleek het om de door D66 zo gewenste woningen in het middensegment te realiseren, maar ook daar gaat nu nog een schepje bovenop. D66 wil 1.000 middeldure koopwoningen (tot de NHG-garantie) en 500 grote middenhuurwoningen (van minimaal 75m2) bouwen per jaar. "Het recht op een huis staat door de woningcrisis onder druk en dat is onacceptabel", aldus Van Dantzig. 

Ook het onderwijs krijgt als vanouds de nodige aandacht. Voor leraren moet het aantrekkelijker worden te kiezen voor scholen met onderwijsachterstanden door onder meer betere training en een hogere salaristoelage. Ook moet het voorrangsbeleid voor hen op de woningmarkt worden uitgebreid en moet een leraar kunnen rekenen op een volledige reiskostenvergoeding en voldoende parkeerplekken.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar op 16 maart.