GroenLinks en D66 willen dat er zo snel mogelijk een loket komt waar woningdelers en verhuurders terecht kunnen met hun vragen over de woningdeelvergunning. Veel studenten en starters die samen een woning delen, zitten in een huis zonder woningdeelvergunning. Vanaf 1 januari veranderen de eisen voor zo’n vergunning. Amsterdammers met zorgen, vragen of hulp bij de nieuwe regels moeten makkelijk bij de gemeente terecht kunnen, daarom pleiten D66 en Groenlinks voor een centraal loket. 

Nieuwe regels 

Met de nieuwe regels blijft er ruimte voor woningdelen verspreid over de stad. Dat is belangrijk, omdat het voor veel studenten en starters de enige betaalbare manier is om nog een plekje in Amsterdam te bemachtigen. Tegelijkertijd komt er een plafond per buurt, omdat balans belangrijk is: geen ongebreidelde verkamering dus. Toch is er veel verwarring en onrust, veel woningdelers kennen hun rechten niet en denken bijvoorbeeld dat er helemaal geen vergunningen meer worden uitgegeven na 1 januari. Dat is onjuist.

Versoepeld 

Sinds 2017 heb je een vergunning nodig om een woning te delen in Amsterdam. De voorwaarden om zo’n vergunning te krijgen zijn versoepeld. De geluidseisen voor woningen met 3 personen zijn losgelaten. Voor woningen met 4 personen of meer krijg je drie jaar extra de tijd om aan de geluidseisen te voldoen. 

Om de balans in buurten te houden komt er vanaf 1 januari een quotum: het aantal vergunningen per buurt wordt maximaal 5% van de grote woningen. Dit plafond per buurt is pas geldig vanaf 1 januari 2020. Iedere verhuurder kan voor die tijd een vergunning krijgen zonder dat het quotum überhaupt van toepassing is. Op dit moment komt in geen enkele buurt het aantal vergunningen nog in de buurt van het maximum. Dankzij de soepelere regels worden er nu wel veel vergunningen aangevraagd. Dat is goed, want zo worden bestaande situaties gelegaliseerd. 

Reinier van Dantzig (D66): “Het is ons echt een lief ding waard dat de gemeente goed communiceert over de nieuwe regels. Het is belangrijk dat woningdelers en eigenaren weten dat de huidige regels zijn versoepeld en alle bestaande situaties tot 1 januari kunnen worden aangemeld zonder dat het quotum geldt. Zegt je verhuurder toch je huur op dan heb je rechten opgebouwd en een van die rechten is vervangende woonruimte.” 

Dorrit de Jong (GroenLinks): “Woningdelers moeten hun rechten kennen. Er gaan veel spookverhalen rond. De gemeente moet zo snel mogelijk duidelijke en eerlijke informatie geven hoe zij een vergunning kunnen krijgen. Wij willen daarom dat er een loket komt waar helder de regels worden uitgelegd en mythes worden ontkracht.”