Lees hier het hele iniatiefvoorstel


Lokaal cynisme naar de gemeente

De bewoners van de Wildemanbuurt kijken met veel cynisme en weinig vertrouwen naar de gemeente. Dit komt omdat de gemeente een grootschalige renovatie, sloop met nieuwbouw en investeringen in de openbare ruimt beloofde. Deze kwamen er echter nooit. Door het gebrek aan plannen werden ook kleine verbeteringen aan de publieke ruimte, zoals het opknappen van speeltuinen nooit uitgevoerd. Het vertrouwen bleef dalen door de verschillende projecten die de gemeente dan weer wél uitvoerde. Deze bleken vaak van korte duur en concurreerde met de initiatieven uit de buurt. Lijsttrekker van Dantzig: “De gemeente heeft de Wildemanbuurt echt in de steek gelaten. Het is geen wonder dat ze daar weinig vertrouwen hebben in de toekomst van hun buurt. We moeten het vertrouwen van de bewoners terugwinnen en samen met hen de buurt flink opknappen.”

Vertrouw op de lokale actoren in de Wildemanbuurt

Vooral de laatste jaren is de gemeente meer en meer bezig om aanwezig te zijn in de Wildemanbuurt. De aanpak komt alleen van bovenaf en is hak op de tak. Er ontbreekt een integraal idee. De kennis voor de benodigde integrale aanpak is echter gewoon aanwezig bij lokale partners zoals de gebiedsteams en buurtinitiatieven. Zij worden echter niet (genoeg) vertrouwd. Gebiedsteams van onder andere stedenbouwkundig, sociaaleconomisch, jeugd- en zorgambtenaren signaleren wat goed gaat in de buurt, wat lange en korte termijn doelen zijn, welke middelen nodig zijn om die te bereiken etc. Helaas ontbreekt hen financiële middelen om oplossingen uit te voeren en doelen te halen. Ook kent de buurt prachtige lokale initiatieven die veel kennis van de buurt hebben. 27 van deze initiatieven vormen samen een coalitie om een integrale aanpak in de buurt te realiseren. De coalitie focust zich op verbetering van de sociaaleconomische kansen, fysieke ruimte en de veiligheid in de buurt. Zij borgen een lange adem in de buurt terwijl ze geen partner in de gemeente vinden. In plaats daarvan concurreert de gemeente met hen en zijn ze afhankelijk van haar. Lijsttrekker van Dantzig: “We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. De Wildemanbuurt heeft ongelooflijk veel kennis en energie om de grootste sociaaleconomische problemen aan te pakken. Laten we hen daarin juist assisteren en niet blokkeren.”

Investeer in sloop-nieuwbouw en vertrouw lokale partners

D66 wil samen met bewoners uit de Wildemanbuurt de buurt weer laten floreren. Dit staat of valt met het vertrouwen dat de bewoners hebben in de gemeente. Daarom wil D66 een oude belofte vervullen door grondige sloop-nieuwbouw in de buurt te realiseren. Alle bewoners mogen terugkeren en de woningen zullen beter passen bij hun gezinssituatie of hun portemonnee. Daarnaast bouwen we extra middenhuur woningen en koopwoningen om de wijk gemengder en daardoor minder kwetsbaar te maken. Verder willen we makkelijkere financiering voor lokale initiatieven, diepgaande participatie met en voor bewoners en een uitgebreider mandaat voor het gebiedsteam in de buurt. Lijsttrekker van Dantzig: “Door te investeren in de fysieke ruimte en de mensen kunnen we het vertrouwen van de bewoners terugwinnen en gaan we samen de Wildemanbuurt weer laten floreren. Dat verdienen de bewoners al veel te lang en gaan we nu eindelijk regelen.”