D66 stelt voor om Amsterdam vanaf de komende jaarwisseling een vuurwerkvrije stad te maken. Reinier van Dantzig wil dat wij het voorbeeld van andere steden in de wereld volgen, door vuurwerkshows op bijzondere plekken te organiseren. Daarnaast zullen er op een aantal plekken nog vuurwerkzones zijn. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Ook dit jaar is aan woningen en auto’s weer voor 15 miljoen euro schade aangericht. Artsen en hulpverleners hebben nu lang genoeg aan de bel getrokken. We kunnen niet langer toekijken hoe er elk jaar ernstige ongelukken gebeuren, het is tijd om echt in te grijpen.”

Vuurwerkvrij als norm 

Het voorstel van D66 is om de gehele stad als vuurwerkvrije zone aan te wijzen, op enkele gebieden na. Van Dantzig: “Die enkele plekken waar we het afsteken van vuurwerk nog toestaan mag je wat ons betreft alleen betreden als je laat zien te beschikken over voldoende voorzorgsmaatregelen zoals een veiligheidsbril, en als je geen alcohol of illegaal vuurwerk meebrengt. Vuurwerk afsteken is leuk zolang er geen doden of gewonden vallen, dat die wel vallen als je deze maatregelen niet neemt is nu wel duidelijk.”

Vuurwerkshow 

Vuurwerk hoort natuurlijk wel bij de jaarwisseling, zeker in Nederland. Voor een schijntje van het schadebedrag dat ieder jaar naar buiten komt kan een vuurwerkshow worden georganiseerd die zo groots is dat er veel Amsterdammers op af zullen komen. Van Dantzig: “Als je zo’n vuurwerkshow organiseert moet je het goed doen. Wat ons betreft wordt het gemis van een rotje in je eigen straat afsteken gecompenseerd door een spektakel aan vuurpijlen dat Amsterdammers in hun eigen straat nog nooit hebben gezien.”