Amsterdam zal zich herstellen en snel doorgroeien naar meer dan een miljoen inwoners. Dat biedt grote kansen om de stad sterker te maken voor iedereen. Door nu te investeren in de stad en de groei te omarmen kunnen we onze economie verduurzamen, de stad mooier en groener maken, de kansen ongelijkheid aanpakken en zorgen voor meer betaalbare woningen voor iedereen.

Dat betekent dat de stad een slagvaardig bestuur met visie nodig heeft dat kiest voor kwaliteit, voor vertrouwen en voor nieuwe allianties. We moeten de middenklasse in Amsterdam versterken en zorgen dat Amsterdam een aantrekkelijke plek blijft om als ouders en kinderen te wonen. De keuze maken voor bedrijven en bezoekers die bijdragen aan de voorzieningen van de stad en ons verzetten tegen brievenbusfirma’s en toeristen in piemelpakken. We moeten de belofte waarmaken van betere banen en een substantieel hoger niveau van voorzieningen. Samen moeten we een vuist maken tegen onverdraagzaamheid en de Amsterdammers weer vertrouwen geven. Tot slot moeten we de kansen, maar ook de welvaart, actief spreiden over alle buurten, zodat we ons allemaal aan elkaar kunnen optrekken.